Saturday, June 30, 2012

Συνδικάτα και πολιτική στη βόρεια Κύπρο

(μετάφραση αποσπάσματος από το υπό έκδοση στα αγγλικά βιβλίο , “Labour relations in Cyprus: employment, trade unionism and class composition”, σελ. 175-177. Η έκδοση όμως θα καθυστερήσει και το υφιστάμενο κείμενο θα αναδομηθεί σημαντικά και θα εμπλουτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τις σημαντικές εξελίξεις στα εργασιακά που συνέβηκαν τον τελευταίο χρόνο)

7.3.2. Κοινοτική ταυτότητα: επανεξέταση της τάξης και της εθνότητας

Η σύνδεση μεταξύ οικονομίας και πολιτικής, παντού και πάντοτε ουσιαστική παρά τις παραλλαγές στη μορφή που μπορεί να πάρει σε διαφορετικούς χρόνους και χώρους, λαμβάνει ένα πιο έντονο και άμεσο χαρακτήρα στη σημερινή βόρεια Κύπρο. Αυτό συμβαίνει λόγω του μοναδικού ιδιαίτερου καθεστώτος εξαίρεσης που υπάρχει ως αποτέλεσμα του ιστορικού και συνεχιζόμενου κυπριακού προβλήματος. Τόσο το πρώτο κύμα εκτεταμένων κινητοποιήσεων στην αρχή της δεκαετίας του 2000 όσο και το δεύτερο κύμα στο τέλος της δεκαετίας προκλήθηκαν από οικονομικούς λόγους αλλά απόκτησαν σύντομα πολιτικό χαρακτήρα, συνδεόμενα άμεσα στην πρώτη εξέγερση, έμμεσα στη δεύτερη με τις διεξαγόμενες συνομιλίες και τότε και τώρα. Όπως ανέφερα στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, η ιστορική εθνοτική διαίρεση της ντόπιας εργατικής τάξης και η εδαφική διαίρεση της χώρας μεσολάβησε στην ηγεμονία του κοινοτισμού και υπέταξε την τάξη σε δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με την εθνότητα. Στη βόρεια Κύπρο, λόγω του μικρού μεγέθους και των συνθηκών που αντιμετωπίζει η τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο κοινοτισμός είναι ακόμα πιο ισχυρός σε σύγκριση με το νότο. Όμως, αντίθετα με την ελληνοκυπριακή κοινότητα, οι δυνάμεις της αριστεράς στην τουρκοκυπριακή κοινότητα έχουν κατορθώσει μέσα από τις δυο πρόσφατες τους εξεγέρσεις να αρθρώσουν μια αντι-ηγεμονική αντίληψη της κοινότητας ενάντια στη διχοτόμηση και προς υποστήριξη της επανένωσης της χώρας στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδιακής δομής.

Η ανάπτυξη και η άρθρωση αυτής της αντι-ηγεμονικής αντίληψης της κοινοτικής ταυτότητας είναι βέβαια μια σύνθετη διαδικασία που χρίζει έρευνα από μόνη της. Για τους σκοπούς του επιχειρήματος εδώ είναι αρκετό να δώσω μια σύντομη και σχηματική περιγραφή και ένα σχέδιο των βασικών συντεταγμένων μέσα από τις οποίες εμφανίστηκε. Χοντρικά, η αποτυχία του αποσχιστικού εγχειρήματος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου να εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση και η προοπτική της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνέπεσε με την πιο αναπτυγμένη προσπάθεια για διευθέτηση με τη μορφή του σχεδίου Ανάν που έκανε την επανένωση του νησιού συγκεκριμένη πιθανότητα και άμεση και ορατή δυνητικότητα, ενδυνάμωσε τον λόγο του Κυπρο-κεντρισμού και επέφερε μια στροφή στην πολιτική ταύτιση της κοινότητας που εκφράστηκε μέσα και από την έννοια του “Κυπριοτούρκου”. Η μετάθεση του παραδοσιακού Τουρκοκυπριακού αυτοπροσδιορισμού από “Τούρκοι της Κύπρου” σε “Κύπριοι Τούρκοι” δεν ήταν και δεν είναι ούτε τυχαία ούτε απλώς ζήτημα συμβολικής – εννοιολογικής τάξης, ούτε ασήμαντη. Οι ταυτότητες δεν είναι βέβαια ποτέ άκαμπτες, ούτε καθολικές ούτε απόλυτες αλλά πάντοτε ρευστές, μερικές και σχετικές όπως μια σειρά ερευνητών του εθνικισμού έχουν αναλύσει (Μαυράτσας, 1999; Παπαδάκης 2005; Παναγιώτου 2011). Πιο σημαντικά ο “Κυπριοτούρκος” είναι αμφιλεγόμενο υποκείμενο (Derya, 2007), παγιδευμένος όπως είναι ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή κυριαρχία της “Κυπριακότητας” και την εθνικιστική και τουρκική κυριαρχία της “Τουρκικότητας”, μεταξύ της Τουρκικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρόλο που η μαζική παρουσία των Τούρκων μεταναστών στη βόρεια Κύπρο υπήρξε εργαλειακή, ενισχύοντας τον Κυπροκεντρισμό των Τουρκοκυπρίων και παρόλο που είναι αλήθεια ότι ο τουρκοκυπριακός κοινοτισμός υπονομεύει την ταξική διάσταση που συνδέει τους Τουρκοκύπριους εργάτες με τους Τούρκους μετανάστες εργάτες, θα ήταν προβληματικό να το δούμε αυτό απλώς ως παράλληλο του ελληνοκυπριακού κοινοτισμού και των σχέσεων μεταξύ ντόπιων και ξένων εργατών στο νότο. Και αυτό για τρεις λόγους – α) το σχετικά τεράστιο μέγεθος και μοναδική εθνική καταγωγή του μεταναστευτικού πληθυσμού, β) την απουσία μιας αναγνωρισμένης και ανεξάρτητης κρατικής οντότητας και της συντριπτικής παρουσίας του τουρκικού κράτους και γ) του δυνητικά ανοιχτού χαρακτήρα του νέου και αριστερού προσανατολισμού του τουρκοκυπριακού κοινοτισμού τόσο προς τους Ελληνοκύπριους όσο και προς τους ενσωματωμένους1 Τούρκους μετανάστες σε ένα συνολικό κοσμικό λόγο για την επανένωση και την ανεξαρτησία της Κύπρου.

Παρόλο που είναι η αλήθεια ότι μερικές φορές με την πρώτη ανάγνωση η έννοια του “Κυπριοτούρκου” δείχνει σημάδια που παραπέμπουν σε ένα νέο εθνικισμό των ντόπιων, ακόμα και με ρατσιστική προκατάληψη ενάντια στους μετανάστες, είναι πολύ πιο σύνθετο από αυτό και όταν το πολιτικό πλαίσιο και οι συνθήκες ληφθούν υπόψη, η έννοια του “Κυπριακού εθνικισμού” όπως και η έννοια της “μικροαστικής κοινότητας” πρέπει να απορριφθούν. Ο τουρκοκυπριακός κοινοτισμός όπως αυτός έχει επαναπροσδιοριστεί την τελευταία δεκαετία αντιτίθεται στον τουρκικό έλεγχο της βόρειας Κύπρου και αγωνίζεται για κοινοτική πολιτιστική και πολιτική αυτονομία και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό φαίνεται να είναι μέσα από την ομοσπονδιακή επανένωση της χώρας2. Καθώς τα συνδικάτα βρίσκονται στην καρδιά αυτού του επιχειρούμενου επαναπροσδιορισμού της κοινότητας και καθώς η αριστερή ιδεολογία έχει ιδιαίτερη επιρροή στην κατασκευή του λόγου του Κυπριοτούρκου, “τα εργατικά δικαιώματα και συμφέροντα” και ακόμα και η “τάξη” λαμβάνουν μια πιο κεντρική θέση στο νέο πολιτικό λεξιλόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η οπτική της εργατικής τάξης είναι κυρίαρχη στο τουρκοκυπριακό κίνημα, λιγότερο ακόμα στην κοινωνία της βόρειας Κύπρου, αλλά οι συνθήκες για ταξική πολιτική και κοινωνική δράση πέραν από την εθνότητα υπάρχουν στο βορρά σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ότι στο νότο.

Θα τελειώσω αυτό το κεφάλαιο με ένα πρόσφατο απεικονιστικό περιστατικό: 27 Τούρκοι εργάτες εργοδοτούνταν σε συνθήκες δουλείας και όταν διαμαρτυρήθηκαν στον εργοδότη τους, απολύθηκαν και δεν τους δόθηκαν καν αρκετά λεφτά να αγοράσουν τα εισιτήρια τους για επιστροφή στην Τουρκία. Δοκίμασαν να συνεχίσουν την διαμαρτυρία τους ως Τούρκοι πολίτες έξω από την Τουρκική πρεσβεία και απλά αγνοήθηκαν από τους αξιωματούχους που τους είπαν να φύγουν. Το πολιτιστικό κέντρο Μπαράκα, μια ομάδα ακτιβιστών που είχε προκαλέσει τον θυμό του Ταγίπ Ερτογάν στο πρώτο συλλαλητήριο του 2011 με το πανό της που έλεγε “Άγκυρα πάρε τα χέρια σου από τους ώμους μας”, κάλεσε την Ντεβίς (αριστερό τουρκοκυπριακό συνδικάτο), η ηγεσία της οποίας μετέβηκε εκεί και συμμετείχε στη διαμαρτυρία των Τούρκων εργατών, δημοσιοποιώντας τις συνθήκες εκμετάλλευσης τους και υποστηρίζοντας τα εργατικά τους δικαιώματα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη μέρα μιλούσαν για την Τουρκία που δεν νοιάζεται και που δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών της τη στιγμή που οι Κύπριοι κομμουνιστές που είναι ενάντια στην Τουρκία νοιάζονται και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Τούρκων πολιτών. Πέραν από μια νίκη προπαγάνδας, αυτή είναι μια εικόνα της τάξης που κλείνει ειρωνικά το μάτι καθώς υπονομεύει τον εθνικισμό.1. Η ενσωμάτωση εδώ δεν αναφέρεται αυστηρά και αποκλειστικά στο στάτους της πολιτότητας και θα πρέπει να ιδωθεί περισσότερο με όρους κοινωνίας αντί κράτους. Ένας κοσμικός μετανάστης Τουρκικής καταγωγής που πολιτικά ταυτίζεται περισσότερο με την Κύπρο παρά με την Τουρκία είναι πιθανόν να είναι πιο ενταγμένος στον λόγο και την αντίληψη αυτού του νέου τουρκοκυπριακού κοινοτισμού παρά ένας θρησκευόμενος Μουσουλμάνος που ταυτίζεται με την “μητέρα Τουρκία” έστω και αν ο τελευταίος κατέχει υπηκοότητα της ΤΔΒΚ.

2 Αρχές της Συνδικαλιστικής Πλατφόρμας, 2011.

Friday, June 29, 2012

Δημόσια συζήτηση στη Λεμεσό για την διάχυση της κρίσης των τραπεζών στην οικονομία

Ανοικτή Συζήτηση:
Η διάχυση της κρίσης των τραπεζών στην οικονομία, η Διαπλοκή και τα δικαιώματα τα Πολιτών
Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012, Ωρα: 7: 30
Πέτρος Κοσμα:  Διαστασεις της οικονομικης κρισης στην Ευρωπη και ο ρολος των τραπεζων
 
Αντρεας Παναγιωτου: 
Η κριση των Τραπεζων και η Διαπλοκη στην Κυπρο

Νικος Τριμικλινιωτης:
Η ανάγκη λογοδοσίας των τραπεζών και των τραπεζιτών
Λεμεσός, Apollo Garden Cafe
(tel 25362890) Ιφιγένειας 14 (δρόμος βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ και IL POSTO με κατεύθυνση νότια προς θάλασσα)

Wednesday, June 27, 2012

Δέφτερη ανάγνωση - ταξικά

Για εργασιακές συνθήκες Μεσαίωνα στην αλυσίδα ξενοδοχείων Τσόκκος, κάνουν αναφορά  οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ. Συγκεκριμένα, ΠΕΟ και ΣΕΚ κατηγορούν τη διεύθυνση της εταιρίας Τσόκκος,  ότι χωρίς καμμιά διαβούλευση,  έκοψε το Ταμείο Προνοίας από πολλούς εργαζόμενους, αφαίρεσε το επίδομα διακεκομμένου ωραρίου και δεν καταβάλλει αποζημίωση για την κυριακάτικη εργασία και τις γιορτές. Επίσης, η εταιρία εξαναγκάζει τους εργαζόμενους σε εξαήμερη, αντί πενθήμερης εργασίας,  χωρίς αποζημιώσεις και σε 12ωρη εργασία τους κοινοτικούς εργαζόμενους, χωρίς καταβολή υπερωριών.  


Μετά από την γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Ιουνίου και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, οι εργαζόμενοι εξουσιοδότησαν τις συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ να προχωρήσουν στη λήψη απεργιακών μέτρων οποιαδήποτε στιγμή κρίνουν ως κατάλληλη, θέτοντας έτσι υπό κατάσταση απεργίας όλα τα ξενοδοχεία της εταιρίας Τσόκκος.


Οι συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ καταγγέλουν την παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας από την εταιρία «CYPROMETAL LTD». Η «CYPROMETAL LTD» είναι υπεργολάβος  σε εργασίες της ΑΗΚ στον Ηλεκτροπαραγωνικό Σταθμό Βασιλικού. Σύμφωνα με τις συντεχνίες ΠΕΟ και ΣΕΚ, οι κοινοτικοί εργαζόμενοι στην εταιρία, έχουν εξαναγκαστεί να υπογράψουν προσωπικά συμβόλαια και να εργάζονται 66 ώρες τη βδομάδα (7 μέρες) με ωριαίο ακάθαρτο μισθό 4.05 ευρώ. Για την εξεύρεση λύσης, το Υπουργείο Εργασίας κάλεσε τον εργολάβο και τις συντεχνίες σε συνάντηση, σε διαφορετική περίπτωση θα κηρυχθεί αδιέξοδο με πιθανότητα την κήρυξη απεργίας διαρκείας.

Η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γ.Γ του ΑΚΕΛ  Άντρο Κυπριανού, με σκοπό τη συζήτηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), καθώς στον τομέα της Υγείας εργάζονται περί τις 4.5 χιλιάδες μέλη της ΠΑΣΥΔΥ, αλλά και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την εξυγίανση της κυπριακής οικονομίας. Ο γ.γ της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου τόνισε πως  το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία οφείλεται στην έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική αγορά – κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποσιωπείται – και πως η ΠΑΣΥΔΥ δεν αποδέχεται να θεωρείται η δημόσια υπηρεσία και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ως οι υπαίτιοι των προβλημάτων της οικονομίας.

Ο κ. Χατζηπέτρου πρόσθεσε πως οι μεγαλύτερες μειώσεις των δημοσίων, σημαίνουν και μεγαλύτερες μειώσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων που βρίσκονται σε χειρότερη μοίρα και κάλεσε τους εργαζόμενους  σε συνεργασία, ώστε όλοι να έχουν ένα αξιοπρεπή μισθό και μια αξιοπρεπή σύνταξη.

 

http://www.defterianaynosi.com/article.php?id=193

Friday, June 22, 2012

Μικρός τιτανικός

Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε,
εγώ το λέω φονικό
μην πάει ο νους σου στο κακό
με το μπαμπάκι θα σφαχτούμε

Με λίγα λόγια, ένα νεύμα
με ένα βλέμμα ή χωρίς,
είναι αργά κι ίσως νωρίς
να τρέξει μεταξύ μας αίμα

Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε,
είναι σου λέω πανικός,
ένας μικρός Τιτανικός
και θα 'ναι θαύμα αν σωθούμε

Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε,
εγώ το λέω ποινικό
κακούργημα κανονικό
και ισόβια θα δικαστούμε

Για πράξεις και για παραλήψεις, ιδιαζόντως ειδεχθείς
αλλά εσύ μην φοβηθείς
και αρχίσεις τις αποκαλύψεις

Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε
είναι σου λέω πανικός,
ένας μικρός Τιτανικός
και θα 'ναι θαύμα αν σωθούμε

Ούτε και 'γώ θα ομολογήσω
ότι σ' αγάπησα πολύ
και πως με καίει το φιλί
που δεν μπορώ να ξαναζήσω

Έλα λοιπόν να μοιραστούμε
της φυλακής μας το κελί
και αν αγαπιόμαστε πολύ
μπορεί και να αθωωθούμε

Δεν είναι αγάπη, δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε
είναι σου λέω πανικός,
ένας μικρός Τιτανικός
και θα 'ναι θαύμα αν σωθούμεΡίξε κόκκινο στη νύχτα, 1993
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
στίχοι, Μιχάλης Γκανάς

Tuesday, June 19, 2012

Δέφτερη ανάγνωση - Ταξικά Νέα και αναγνώσεις


Πλήρη συναντίληψη με τον Πρόεδρο εξέφρασαν ΠΑΣΥΔΥ, ΕΤΥΚ και τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών μετά από την κοινή τους συνάντηση. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ανέφεραν ότι το πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας δεν είναι οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές αλλά το τραπεζικό σύστημα. Αν η Κύπρος μπει τελικά στον μηχανισμό στήριξης θα μπει λόγω της έκθεσης των τραπεζών στην Ελλάδα και όχι για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Καταγγέλλουν τη συντονισμένη προσπάθεια εκπροσώπων των Εργοδοτικών Οργανώσεων, μερίδας Βουλευτών και μερίδας των ΜΜΕ «να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά αίτια της σημερινής κατάστασης της οικονομίας, ενώ αναφέρουν πως η πολιτική της αυστηρής λιτότητας, που εφαρμόστηκε, έχει αποτύχει παταγωδώς και ότι παρά τη λήψη των οδυνηρών αντεργατικών μέτρων με δραστική μείωση των μισθών των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που είχε προωθήσει ο τέως Υπουργός Οικονομικών Κίκης Καζαμίας και τα εύσημα από τον Ολι Ρεν, ακολούθησαν οι αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις των κυπριακών τραπεζών και της κυπριακής οικονομίας. Στην κοινή ανακοίνωση των συνδικάτων αυτών ανεφέρεται τέλος ότι "οι σαφέστατες θέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι προς την ορθή κατεύθυνση".
Η κυβέρνηση μιλά για στοχευμένο πακέτο νέων μέτρων που δεν θα αφορούν πρωτίστως τους εργαζόμενους. Την περασμένη Δευτέρα το ΡΙΚ επικαλούμενο πληροφορίες, μετέδωσε ότι στο νέο πακέτο περιλαμβάνονται: Φορολόγηση των αυτοκινήτων πολυτελείας πάνω από 30 ίππους, των οικιών άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων αλλά και του συσσωρευμένου πλούτου, όπως είναι η μεγάλης έκτασης αδρανούσα ακίνητη ιδιοκτησία, μείωση της φοροδιαφυγής, μείωση των κρατικών λειτουργικών εξόδων και φορολόγηση των στριφτών τσιγάρων.
Η ΣΕΚ θεωρεί την ανεργία στην Κύπρο εφιαλτική και καλεί  την κυβέρνηση να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας” και, “χωρίς άλλη καθυστέρηση, να απλοποιήσει πολεοδομικές, γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες του δημόσιου τομέα, προκειμένου να βοηθηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία να προχωρήσει στην ανάπτυξη”.
Καλεί επίσης, τη Κυβέρνηση “να πολλαπλασιάσει τις επιθεωρήσεις για πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης και να προχωρήσει σε αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, έτσι ώστε οι κοινοτικοί εργαζόμενοι να παύσουν να χρησιμοποιούνται ως φθηνή εργατική δύναμη”. Η ΣΕΚ ζητεί όπως η Κυβέρνηση “εκπονήσει και εφαρμόσει πολιτικές μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, η αύξηση των οποίων τορπιλίζει κάθε είδους ανάπτυξη” και όπως “επανεξετάσει τη θέση της ΣΕΚ για αύξηση της περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους έξι στους εννέα μήνες, λαμβάνοντας υπ` όψη το γεγονός ότι, έχουμε πλέον μακροχρόνια ανεργία”. “Πέραν της εγγεγραμμένης ανεργίας”, συνεχίζει η ΣΕΚ, “τα τελευταία έτη παρατηρείται σοβαρή αύξηση και της μακροχρόνιας ανεργίας”.
Ενάντια στην λιτότητα τάχτηκε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Λευτέρης Χριστοφόρου που δήλωσε ότι στην Ευρώπη αποδείχθηκε περίτρανα ότι η συνταγή μονόπλευρης λιτότητας προς τους εργαζόμενους έθεσε οικονομίες χωρών σε ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά αδιέξοδα. Ταυτόχρονα επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής, υποστηρίζοντας ότι με ένα απλό πάτημα του κουμπιού μπορεί να διαπιστωθεί ποιος δεν έχει φορολογικό φάκελο, δεν πληρώνει ΦΠΑ και δεν καταβάλλει εισφορές στο ΤΚΑ και υποστήριξε την ίδια στιγμή ότι τα κυβερνητικά νομοσχέδια που απέρριψε η αντιπολίτευση στη βουλή ήταν αναποτελεσματικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέστρεψε τα πυρά υπενθυμίζοντας ότι ο ΔΗΣΥ και άλλα κόμματα είχαν απορρίψει τα κυβερνητικά νομοσχέδια για φορολόγηση του πλούτου και τους επέκρινε επίσης ότι αφαίρεσαν την καρδιά των νομοθετημάτων για πάταξη της φοροδιαφυγής, και κατηγόρησε τον ΔΗΣΥ ότι εξυπηρετεί το συμφέρον του μεγάλου κεφαλαίου.
Η διαφοροποίηση των όρων προσφορών και των όρων παραχώρησης του λιμανιού της Λάρνακας σε ιδιώτη επενδυτή, ήταν η αφορμή για την προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας στην οποία κατήλθαν την περασμένη Τετάρτη οι υπάλληλοι της Αρχής Λιμένων, ενώ έχει ήδη εξαγγελθεί 24ωρη απεργία για αύριο, 20 Ιουνίου. ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Μιχάλης Σπύρου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι επιπτώσεις από την μη τήρηση των όρων αναβάθμισης του Λιμανιού, όπως είχαν συμφωνηθεί, θα στερήσουν από το κράτος και την πόλη της Λάρνακας από σημαντικά έσοδα τα οποία τώρα θα καρπωθεί ο ιδιώτης, ενώ θα είναι καταστροφική για τους εργαζόμενους». Πρόσθεσε ότι «η συμφωνία που είχε υπογραφεί για το λιμάνι Λάρνακας προνοούσε να ήταν το κύριο επιβατικό λιμάνι ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στ` αυτιά της Αρχής Λιμένων, αυτό δεν ισχύει πλέον. Ο επενδυτής δηλαδή, σύμφωνα με την πληροφόρηση της Αρχής, θα έχει το δικαίωμα να εκτελεί φορτοεκφορτώσεις πλοίων καθορίζοντας ο ίδιος τιμές, να υπενοικιάζει τμήματα του Λιμανιού και να εισπράττει τα έσοδα, τα οποία φαίνεται να ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, διότι το Λιμάνι Λεμεσού, δεν διαθέτει πλέον χώρο προς ενοικίαση».

Σιακόλεια Σολωμονιτζιή
Ο Νίκος Σιακόλας σε επιστολή του που κυκλοφορεί διαδικτυακά εκφράζει την ανησυχία του για την αυξητική τάση της ανεργίας και εισηγείται τρόπο για μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία 5 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Εισηγείται «την τροποποίηση της νομοθεσίας που θα επιτρέπει την επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, καθημερινά και ολόχρονα, περιλαμβανομένων απογεύματος Τετάρτης και της Κυριακής». Φέρνει, μάλιστα, ως παράδειγμα των «άμεσων πρακτικών αποτελεσμάτων» της πλήρους «ελευθεροποίησης των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων». Με τη λογική της δημιουργίας νέων θέσεων μέσα από νέες βάρδιες ο Σιακόλας αναφέρει ότι «υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν συνολικά σ’ ολόκληρη την Κύπρο περίπου 5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Το Συγκρότημα Ermes του Ομίλου Σιακόλα δεσμεύεται ότι λίγες μέρες μετά την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα προσλάβει 800 με 1000 άτομα» και σημειώνει «Ιδού η πρόκληση για όλους μας. Η Κυβέρνηση, η Βουλή, η Πολιτεία στο σύνολό της, όλοι οι φορείς, οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να εργασθούμε ομαδικά, να κτυπήσουμε την ανεργία, να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας, να αυξήσουμε τα εισοδήματα, να αναζωογονήσουμε την οικονομία».
Ευτυχώς, ειπώθηκε! «..... να αυξήσουμε τα εισοδήματα..... ».
Να αυξήσουμε τα εισοδήματα ..... ποιών; Με ποιούς μισθούς θα προσληφθούν τα «800 με 1000 άτομα» από το συγκρότημα Ermes του Ομίλου Σιακόλα; Και για πόσες ώρες εργασίας; Και για πόσο διάστημα ανάπαυσης και άδειας; Και με ποιές διασφάλίσεις για τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων;

Monday, June 18, 2012

Έλεγχος των τραπεζών και εκ παραλλήλου ένα κυπριακό περιουσιολόγιο

Κωστής Αχνιώτης
http://erascy.blogspot.com/2012/06/blog-post_17.html 


Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αποκαλύπτεται ξαφνικά σε όλη του τη βρωμιά. Ο περίφημος καθωσπρεπισμός του, το πατερναλιστικό ύφος των τραπεζιτών έναντι της κοινωνίας, η πολιτιστική και επιστημονική και περιβαλλοντική του δράση, με τα διάφορα ιδρύματα του ήταν μόνο η γυαλιστή βιτρίνα μιας κερδοσκοπικής απληστίας.
Επειδή πολλές φορές έχει ακουσθεί από τα χείλη τραπεζιτών αλλά και πολιτικών που κατά καιρούς έκοβαν για χάρη τους διάφορες κορδέλες, ότι οι τράπεζες διαδραμάτιζαν ένα εθνικό ή πατριωτικό ή και ενίοτε θρησκευτικό ρόλο δεν θα πρέπει να « πάμε παρακάτω» χωρίς να ανασκευαστούν μπροστά στην κοινωνία όλα αυτά τα παραπλανητικά.

Όπως πολύ καλά τεκμηριώνεται στο σχετικό κείμενο του Παναγιώτη Παλλίνη σε αυτή την ιστοσελίδα http://erascy.blogspot.com/2012/06/blog-post_263.html , η ληστρική πολιτική του τραπεζικού συστήματος αφορά τουλάχιστο την φούσκα του χρηματιστηρίου, την φούσκα των ακινήτων και τώρα τις επισφαλείς επενδύσεις. Αφορά επίσης και αυτό δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, τον αντιαναπτυξιακό ρόλο που συνειδητά διαδραμάτισε κρατώντας ψηλά τα επιτόκια.

Αποτελεί βέβαια κοινοτυπία να αναφέρουμε ότι τα τραπεζικά παίγνια έγιναν κάτω από την σκέπη του πολιτικού συστήματος. Οποιαδήποτε έρευνα αφορά στον τραπεζικό τομέα θα είναι απόλυτα ανεπαρκής αν δεν συνοδεύεται από μια έρευνα της διαπλοκής των πολιτικών. Μιας διαπλοκής που αφορά συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβολές με σαφή στόχο να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη για παράδειγμα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχαστεί το νομοθετικό πλαίσιο που επέτρεψε και εξακολουθεί να επιτρέπει ανάλογα φαινόμενα.

Για παράδειγμα η Τράπεζα Κύπρου έκανε τα ίδια πράγματα με την Λαϊκή Τράπεζα. Προσπαθεί όμως να κάνει ανακεφαλαιοποίηση μόνη της για να αποφύγει τον δημόσιο έλεγχο. Ακόμα και έτσι όμως οι επιπτώσεις της πολιτικής της πάνω στον κυπριακό λαό αναφορικά με όλους τους τομείς που έχουν αναφερθεί πιο πάνω είναι εμφανείς. Μια ειλικρινής έρευνα που θέλει να αποκαλύψει και όχι να συγκαλύψει, θα πρέπει να επεκτείνεται σε όλο τον τραπεζικό τομέα.

Μιλούμε φυσικά για συγκάλυψη γιατί είναι ήδη εμφανές ότι όλες οι δηλώσεις πολιτικών και άλλων παραγόντων παραπέμπουν την αναζήτηση ευθυνών στις ελληνικές καλένδες. Μιλούμε για συγκάλυψη γιατί εδώ και δεκαετίες η πολιτική και γενικότερη συγκάλυψη είναι απαραίτητο αξεσουάρ μιας οικονομικής πολιτικής που μάζεψε τον πλούτο που παρήγαγε ο κυπριακός λαός από την ανεξαρτησία και μετά, σε μερικά τζάκια.

Με την κρατική παρέμβαση στη διάσωση των τραπεζών διαμοιράζεται η ζημιά στο σύνολο του κυπριακού λαού. Αλλά και η ζημιά των τραπεζών εκείνων που δεν θα πάρουν κρατική βοήθεια μεταφέρεται επίσης με διάφορους τρόπους στην πλάτη του λαού ( πχ με το κόστος δανεισμού ή με την οικονομική ύφεση). Ακούεται πλέον πολύ συχνά η κουβέντα ότι πολλά κυπριόπουλα θα είναι πιο φτωχά από τους γονιούς τους.
Μια πολιτική πρόταση ενός κόμματος σε μια όχι πολύ μακρινή χώρα, που είναι άξια υιοθέτησης, είναι η κατάρτιση ενός δημόσιου περιουσιολογίου έτσι ώστε να μπορεί η κοινωνία να γνωρίζει που μπορεί να βρει τους ελλείποντες πόρους. Ένα περιουσιολόγιο θα ήταν και ένας καθρέπτης των «οικονομικών πεπραγμένων» της ελληνοκυπριακής ελίτ ενδεχομένως πολύ αποκαλυπτικός εάν συσχετισθεί με ένα άλλο κατάλογο, αυτού των πολιτικών πεπραγμένων.

Για παράδειγμα τώρα, αντί να χρεωθεί το κράτος, δηλαδή ο φορολογούμενος, τις ζημιές της ανακεφαλαιοποίησης θα ήταν δίκαιο και λογικό να κατασχεθούν μερικές περιουσίες στελεχών του τραπεζικού τομέα ή να δεσμευτούν τουλάχιστον ως υποθήκες έναντι του κρατικού δανείου.

Sunday, June 17, 2012

Πάρτυ στον 13ο όροφο


συνεχίζοντας τους επίκαιρους τραγουδιστικούς συνειρμούς...

Δεκατρείς όροφους πάνω απ' τη γη
φόβοι και ψίθυροι για ανώμαλη προσγείωση
Άτυχο πάρτυ, σκάρτη μουσική
και το κρασί έτσι γρήγορα μας τέλειωσε

Δεκατρείς όροφους πάνω απ' τη γη
αμηχανία, πανικός κι υψοφοβία
Χάθηκε η σκάλα,το ασανσέρ δε λειτουργεί
μας βασανίζει μια θεότρελη υποψία

Άδεια μπουκάλια χορεύουν στον αέρα
κι αναστατώνουν φιλήσυχους πολίτες
που όλο κοιτάνε προς τα εδώ κι ανησυχούν
πώς βρέθηκαν εκεί αυτοί οι αλήτες;

Έι έι έι
Έχουμε πάρτυ εδώ
'Εχουμε πάρτυ
Αν μας ακούς, αν μας ακούς
Αν μας ακούς εκεί κάτω κι εσύ
Έλα!

Ντροπή για τα μάτια σου,
ντροπή!
Να είναι άδεια
σαν τα ποτήρια μας...

Τρύπες


Friday, June 15, 2012

Μουσικές ταξιαρχίες

Ακροατές μαστουρωμένοι κυνηγάνε
ψάρια ολόφρεσκα μοντέρνας μουσικής
Διευθυντές λευκοντυμένοι ακολουθάνε
με μαγνητόφωνα και αρχές στατιστικής

Νεκρόφιλοι της τέχνης σε τραβάνε
κι ομοφυλόφιλοι μουσικοκριτικοί
μέρα και νύχτα σε παρακολουθάνε
και σε ντοπάρουνε για να 'χεις αντοχή

Μουσικές Ταξιαρχίες
κι άλλες αηδίες
εν είδει happening
Μουσικές και συνεντεύξεις
κι όσο αντέξεις
this is the marketing

Εργατοϋπάλληλοι αγουροξυπνημένοι
μ' αρχαία ελληνοπρεπή κατατομή,
αιθαλομίχλη και Ζαξ ντόνατς ποτισμένοι
προσμένουνε το μασκοφόρο εκδικητή

Μικροαστοί και προλετάριοι σε κοιτάνε
σε στιλ "άντε κουρέψου νεαρέ"
τα πιθηκάκια τους κι οι δυο σου αμολάνε
μάνατζερ πάρε με και κάνε με ό,τι θες

Τζίμης Πανούσης, 1982

Thursday, June 14, 2012

Hasta siempre

Πυξίδα μέσα στον χρόνο
κι ο μύθος να σου ανήκει
είναι των ματιών σου οι κύκλοι
που αγκαλιάσανε τον κόσμο

Εδώ θα μείνει για πάντα
το ζεστό το πέρασμά σου
φωτιά που ανάβει η ματιά σου
Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα

Εσύ που ανάβεις τ'αστέρια
της μνήμης φτιάχνεις τον χάρτη
και περνάς μέσα απ'την στάχτη
την ελπίδα σ'άλλα χέρια

Εδώ θα μείνει για πάντα
το ζεστό το πέρασμά σου
φωτιά που ανάβει η ματιά σου
Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα

Σα θρύλος γύρω καλπάζεις
σαν ευχή και σαν κατάρα
στα στενά της Σάντα Κλάρα
το όνειρό σου δοκιμάζεις

Εδώ θα μείνει για πάντα
το ζεστό το πέρασμά σου
φωτιά που ανάβει η ματιά σου
Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα

Μιλάς κοιτώντας μπροστά σου
το ποτάμι της ευθύνης
και στην ιστορία δίνεις
τη φωνή και τ'όνομά σου

Εδώ θα μείνει για πάντα
το ζεστό το πέρασμά σου
φωτιά που ανάβει η ματιά σου
Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα

Γελάς και γίνεται μέρα
η νύχτα σε συλλαβίζει
μυστικά σου ψιθυρίζει
Hasta Siempre Κομαντάντε

Εδώ θα μείνει για πάντα
Το ζεστό το πέρασμά σου
Φωτιά που ανάβει η ματιά σου
Κομαντάντε τσε γκεβάρα

(Στίχοι: Δέσποινα Φορτσέρα, τραγουδούν: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Χρήστος Θηβαίος)

Wednesday, June 13, 2012

Ανάπτυξη είναι


να μεν πιερώννει ο άγγονας του Λεβέντη τζιαι οι παρέες του φόρο για τες σπιταρώνες τες οικοπεδάρες τζιαι τες μερσεντάρες του 

...“Κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για φορολόγηση κατοικιών και αυτοκινήτων που τεκμηριώνουν την ύπαρξη πλούτου στους κατόχους τους, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι οι απόψεις του ΑΚΕΛ είναι σεβαστές, όπως και οι απόψεις του Υπουργού Οικονομικών που δεν επιθυμεί την επιβολή φορολογιών καθώς η επιβολή τους λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης, και κατάληξε πως θα πρέπει να γίνει σεβαστή και η θέση που το ΔΗΚΟ κατέθεσε στον Υπουργό Οικονομικών για μείωση της φορολογίας των αυτοκινήτων, ως μέτρο ανάπτυξης και αναμένουμε από τον Υπουργό να την εξετάσει όπως ενδέχεται να εξετάσει και την πρόταση του ΑΚΕΛ για αύξηση της φορολογίας των αυτοκινήτων.”

sigma live

Tuesday, June 12, 2012

Δέφτερη Ανάγνωση - ταξικά και τοπικά


ΤΑΞΙΚΑ ΝΕΑ


- Εβδομήντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2011, εξαιτίας των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ΔΣΣ). Την ίδια ώρα, πολλοί ήταν αυτοί που προπηλακίστηκαν, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν, όχι για να κατακτήσουν και να αυξήσουν τα εργασιακά δικαιώματά τους, όπως θα θεωρείτο λογικό τον 21ο αιώνα, αλλά απλώς για να τα διαφυλάξουν και να τα διατηρήσουν.

- Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από την κυβέρνηση για να μειωθεί η απόκλιση από τους δέικτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό βέβαια είναι θετικό, αλλά αυτά που δεν λέει ,ίσως να είναι εξίσου σημαντικά. Τί θα γίνει με την ΑΤΑ που δέχεται πλέον αφόρητες πιέσεις; Και ποιοί θα πληρώσουν τελικά, αφού δεν υπάρχει ρητή αναφορά και ορατή προοπτική φορολόγησης του πλούτου;

- Κοινός παρονομαστής των επιτυχιών της Κύπρου διαχρονικά ήταν και πρέπει να συνεχίσει να είναι η μικτή οικονομία και ο συνδυασμός των συμφερόντων τάξεων και ομάδων του λαού, δήλωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Νίκος Κατσουρίδης. Το ΑΚΕΛ εισηγήθηκε τη φορολόγηση του πλούτου, αλλά το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, συμπλήρωσε, εξηγώντας ότι "τα μέτρα και οι πολιτικές πρέπει να στηρίζονται στην κοινά αποδεκτή αρχή – αρχή της αναλογικότητας όπως εκφράζεται και μέσα από το Σύνταγμα - ότι ο καθένας συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κρίσεων ανάλογα με τις δυνατότητες του". Από τα ανταγωνιστικά συμφέροντα κεφαλαίου και εργασίας, και την ταξική πάλη της Μαρξιστικής θεωρίας στο συνδυασμό των συμφερόντων τάξεων και ομάδων λαού. Και από την καπιταλιστική κρίση, ως ευκαιρία για απολλοτριώσεις, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και εργατική εξουσία της Λενινιστικής πρακτικής, στην αναζήτηση συναίνεσης από το κεφάλαιο για να πληρώσει και αυτό κάτι για την κρίση του. Και αυτό, από τον Κατσουρίδη που εμφανίστηκε εσχάτως και ως ο εκφραστής μιας αριστερής οπτικής εντός του ΑΚΕΛ....Πώς θα ζήσουν οι δημοσιογράφοι χωρίς Μνημόνιο: Και αν ο Χριστόφιας είχε τελικά δίκαιο; 
 
Τη Δευτέρα μετά την απόφαση για την ευρωπαϊκή βοήθεια προς τις ισπανικές τράπεζες, η αμηχανία ήταν έκδηλη στα πρωτοσέλιδα: Η Αλήθεια προσπάθησε να πει ότι, τελικά, οι Ισπανοί πήραν μέτρα πριν (παραβλέποντας ότι τα μέτρα βύθισαν την οικονομία στην ύφεση τα τελευταία 2-3 χρόνια χωρίς να αποφευχθεί η κρίση των τραπεζών και η προσφυγή στο Μηχανισμό), η Σημερινή επέμενε να θέλει μέτρα - και να ξεχαστούν οι τράπεζες εννοείται. Ο Φιλελεύθερος ήταν σχετικά ισορροπημένος μετά το νέο κυριακάτικο μήνυμα πανικού του Ξανθουλη από τις Βρυξέλλες. Επανήλθε την Τρίτη να ψάχνει μνημόνιο και ο Ξανθούλης για μυστικούς όρους στην Μαδρίτη. Ο, Φιλελεύθερος είχε γράψει από τα μέσα της εβδομάδας ότι υπήρχε πιθανότητα να μην συνοδευτεί από μνημόνιο, η βοήθεια για τις τράπεζες. Η Χαραυγή ήταν η μόνη που προέβαλε και τις πιθανότητες να μην ζητηθεί βοήθεια από το μηχανισμό [παραπέμποντας και σε πιθανότητα διακρατικού δανείου], ενώ ο Πολίτης αναζητούσε την Κυριακή τρόπους να αναθερμάνει το σήριαλ «ο Σιαρλή διαφωνεί».

Η υπόθεση με το Μηχανισμό και το Μνημόνιο - το οποίο παραπέμπει στην ελληνική περίπτωση - μοιάζει με τη συζήτηση για την διεθνή διάσκεψη: από τις αρχές του 2012 μέχρι τον Απρίλιο, τα σενάρια ότι «έρχεται πολυμερής», είναι «σίγουρη», «φταίει ο Πρόεδρος που δεν έλαβε μέτρα» κλπ, ήταν σίγουρα στα πρωτοσέλιδα και στις δηλώσεις των πολιτικών. Τελικά, δεν την εισηγήθηκε ο γ.γ του ΟΗΕ και όλα τα δάκρυα έμειναν ορφανά. Για το θέμα της οικονομίας, ο Πρόεδρος είχε πει, διστακτικά αλλά με σαφήνεια για όσους ήθελαν να ακούσουν, ότι ο μηχανισμός για βοήθεια προς τις τράπεζες είχε διαφοροποιηθεί – δείχνοντας ουσιαστικά στο νέο ρόλο του ESM, αλλά και στο νέο κλίμα στην Ευρώπη, όπου η ύφεση λόγω λιτότητας έχει αρχίσει πια να προκαλεί αντιδράσεις ακόμα σε συντηρητικούς. 
 
Η απόφαση λοιπόν να μην ληφθούν βιαστικά μέτρα είχε μια σαφή λογική σε ένα ρευστό τοπίο. Αναμένονται, ακόμα, οι εξελίξεις στην Ελλάδα - οι οποίες λειτουργούν ως βαρόμετρο - αλλά και το νέο κλίμα στις Βρυξέλες με την πίεση για στροφή από την λιτότητα. Ο Ραχόϊ της Ισπανίας, ανάπνευσε, αλλά ξέρει ότι το πρόβλημα του δεν είναι απλώς οι τράπεζες, αλλά η ύφεση που φαίνεται να συνεχίζει και να γίνεται πιο βαθιά με την λιτότητα - διότι μπορεί στην υπόλοιπη Ευρώπη το σκηνικό να ήταν δείγμα μιας νέας προσέγγισης, στην Ισπανία, όμως, η οργή στρέφεται και προς τις τράπεζες αλλά και προς το αδιέξοδο της οικονομίας. 
 
Η σύγκριση λ.χ. της Κύπρου με την Ισπανία [την οποία επικαλούνταν μερικοί την Δευτέρα] είναι εκφραστική: ο υπουργός οικονομικών είπε ότι το δημόσιο Χρέος της Κύπρου βρίσκεται στο 71% [όσο περίπου και της Ισπανίας και σαφώς πιο κάτω από το 90% που είναι ο μέσος όρος για την ευρωζώνη] ενώ το έλλειμμα της Ισπανίας ήταν 8.5% [το 2011] και τα μέτρα που όλοι επικαλούνται είχαν σαν στόχο να το μειώσουν στο 5.3% - ενώ στην Κύπρο το έλλειμμα κινείται στο 2.5%-3%. Μια απλή μαθηματική σύγκριση δείχνει ότι με όλα τα μέτρα που έχει λάβει η Ισπανία ουσιαστικά προκάλεσαν χειρότερο έλλειμμα – διότι η ύφεση αναπαράγει και διευρύνει τα ελλείμματα. Τα δημόσιο-οικονομικά κενά είναι αναπόφευκτα και προϊόντα της κρίσης όταν αυτή περιορίζει την ρευστότητα στην αγορά και άρα την ανάπτυξη και τα εισοδήματα. Αλλά φαίνεται ότι οι δημοσιογράφοι δυσκολεύονται να βρουν 2 συγκρίσιμους αριθμούς [Κύπρος-Ισπανία] είτε για το έλλειμμα είτε για το δημόσιο χρέος. Μια εύκολα προσβάσιμη ανταπόκριση λ.χ. για τα μέτρα για την Ισπανία τον περασμένο Μάρτιο [ο αγώνας για έλλειμμα 5.3% ενώ στην Κύπρο η εισήγηση για 3% φαίνεται αμαρτωλή]:
http://www.bbc.co.uk/news/business-17557172

Φαίνεται ότι ο στόχος μερικών είναι να μετατοπιστεί η έμφαση από τις Τράπεζες - λες και θα είχε κρίση και ανάγκη δανείων είτε η Ισπανία είτε η Κύπρος χωρίς τις τοξικές φούσκες των τραπεζών. Κατά τα αλλά φαίνεται ότι και η Ευρώπη μπαίνει σε νέο πλαίσιο. Και είναι μάλλον λογικό να περιμένει κάποιος να δει το υπό διαμόρφωση πλαίσιο με εναλλακτικές πιθανότητες. Διότι όταν λ.χ. ζητούν και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία νέους όρους, ίσως το όλο σκηνικό να έχει να κάμει με ευρύτερες μετατοπίσεις – και με διαπραγματεύσεις που αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα των τραπεζών και το πρόβλημα που δημιουργούν στα δημόσιο-οικονομικά.

Μια άλλη παράμετρος είναι ότι το άγχος μερικών φαίνεται να έχει εστιαστεί αποκλειστικά στο φόβο αύξησης του εταιρικού φόρου, δείχνοντας μια ενδιαφέρουσα [συγκριτικά] προθυμία να επιβάλουν εσωτερικά λιτότητα με τους αποδειγμένους κύκλους ύφεσης και ελλειμμάτων που προκαλούν. Και φαίνεται να μην μπορεί, επίσης, να γίνει η απλή πρόσθεση των συνεπειών: αν κάποιος άνει περικοπές δεν θα έχει ανάπτυξη, και αν ξοδέψει για την ανάπτυξη θα έχει έλλειμμα σε συνθήκες κρίσης.

Οποτε είναι αναποφευκτη η ερωτηση: μήπως οι επιλεκτικές εστιάσεις εκφράζουν και συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα; Διότι θα έχουν όντως συμφέρον μερικοί να μετατοπιστεί η έμφαση από τις Τράπεζες, τα δάνεια τους, τα μπονους τους, τις «επενδύσεις» τους, την διαπλοκή τους με «παράγοντες» [της Βουλης, των ΜΜΕ] κ.ο.κ.

http://www.defterianaynosi.com/index.php

Sunday, June 10, 2012

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η γλώσσα εργαλείο καταπίεσης και χειραγώγησης;

Ποιοι περιφρονούν τα κυπριακά στην ε/κ και στην τ/κ κοινότητα;

Να διδάσκονται τα κυπριακά;

Γιατί απαγορευόταν η χρήση της κυπριακής στην τάξη μέχρι πρόσφατα;

Γιατί απαγορεύτηκε η χρήση της τ/κ ποικιλίας στην τουρκοκυπριακή βουλή;

Να γράφονται ή όχι τα κυπριακά;

Οι κυπριακές και οι “επίσημες” γλωσσικές ποικιλίες στη δημόσια σφαίρα
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εισηγήσεις:

Mustafa Gӧkҫeoğlu, Εκπαιδευτικός - Ερευνητής

Φοίβος Παναγιωτίδης, Γλωσσολόγος - Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελλάδα Ευαγγέλου, Δραματουργός—ΕρευνήτριαΤετάρτη, 13 Ιουνίου 2012
19.00 -21.00
Αίθουσα «Ειρήνης»

(τέρμα της οδού Λήδρας)Γλώσσα: ελληνική και τουρκική (με απευθείας μετάφραση)

Συνδιοργανώνουν:
Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών ―Ενωμένη Κύπρος
KTöS
KTOEöS
Friedrich – Ebert Stiftung
 
 

Thursday, June 7, 2012

Δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον!

Παρόλο που δεν τρέφω καμιά συμπάθεια και δεν έχω ιδιαίτερη πολιτική εκτίμηση για τη Λιάνα Κανέλλη και λόγω των χριστιανο-πατριωτικών αποχρώσεων των απόψεων της και λόγω του στυλ που υιοθετεί, είναι γεγονός ότι στάθηκε αξιοπρεπώς απέναντι στον φασίστα Κασιδιάρη. Απέναντι στον τηλεοπτικό (θεαματικό αλλά και συνάμα πραγματικό) τραμπουκισμό συμβολικά και συνολικά ενάντια στην αριστερά, πρόταξε την αντίσταση και την αλληλεγγύη δρώντας σαν γυναίκα και σαν κομμουνίστρια.

Η αριστερά δεν μπορεί παρά να δρα ενωμένη, όχι για σκοπούς κυβερνητικής διαχείρισης του συστήματος αλλά στους αγώνες, με προεξάρχοντα τον αντιφασιστικό που αποτελεί ήδη εδώ και κάποια χρόνια ανοιχτή υπόθεση...Άλλωστε με δεδομένη την αδιαφορία και την ουδετερότητα των πλείστων φιλελευθέρων δημοκρατών απέναντι στον φασισμό με την ηλίθια και αντιδραστική τους θέση περί των ταυτόσημων άκρων, χωρίς ταξική, ενωτική και δυναμική αντιφασιστική δράση από την αριστερά ο φασισμός θα βρεθεί σύντομα σε διαδικασία εδραίωσης.
Wednesday, June 6, 2012

ΕΛΛΑΔΑ - Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η μεγάλη πτώση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και η τεράστια άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές στην Ελλάδα συνιστούν ιστορικές εξελίξεις και ανοίγουν μια σειρά από ζητήματα:

Μπορεί η Αριστερά να κερδίσει την λαϊκή εντολή και να κυβερνήσει;

Μπορεί η άνοδος της Αριστεράς στην Ελλάδα να ανοίξει δρόμους και για τα κινήματα αντίστασης στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Τι περιθώρια θα έχει να δράσει η Αριστερά ως κυβέρνηση δεδομένων των υφιστάμενων συσχετισμών δύναμης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη;

Πως θα εξελιχτούν οι κινηματικές διαδικασίες αντίστασης στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές και στους δρόμους αν ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στην εξουσία;

Είναι εφικτή η διατήρηση της αριστερής και κινηματικής φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ένταξη του στις δομές εξουσίας;

Είναι εφικτό να ακυρωθούν στην πραγματικότητα οι όροι του Μνημονίου και της πολιτικής λιτότητας χωρίς να υπάρξει μια σειρά ανατροπών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη;

Η Επιτροπή για μια Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (ΕΡΑΣ) διοργανώνει δημόσιες πολιτικές συζητήσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό με θέμα

ΕΛΛΑΔΑ - Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ


Λευκωσία την Παρασκευή 8/6/2012 ώρα 7.00
Δημοσιογραφική Εστία


Κώστας Αθανασίου (συντονιστής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ)


Πάνος Κοσμάς (δημοσιογράφος, μέλος Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ)


Μωυσής Λίτσης (δημοσιογράφος, μέλος απεργιακής επιτροπής Ελευθεροτυπίας)


Συντονίζει η Αγγελική Αγιομαμμίτη (ΕΡΑΣ)


και στη Λεμεσό το Σαββατο 9/6/2012 ώρα 6.00
Apollo Garden Cafe Ιφιγένειας 14
(δρόμος βιβλιοθήκης ΤΕΠΑΚ και IL POSTO με κατεύθυνση νότια προς θάλασσα τηλ. 25362890)

Κώστας Αθανασίου (συντονιστής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ)


Μωυσής Λίτσης (δημοσιογράφος, μέλος απεργιακής επιτροπής Ελευθεροτυπίας)


Συντονίζει ο Μάριος Θρασυβούλου (ΕΡΑΣ)

www.erascy.blogspot.com

Tuesday, June 5, 2012

Δέφτερη Ανάγνωση - ταξικά νέα


- Σε δίωρη στάση εργασίας κατήλθαν 800 ε/κ και τ/κ εργαζόμενοι στις Βρετανικές Βάσεις στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας, Ακρωτηρίου, Επισκοπής και Αγίου Νικολάου την περασμένη Τρίτη διαμαρτυρόμενοι για την μη καταβολή της ΑΤΑ και των μισθολογικών αυξήσεων που προνοούνται από τις συλλογικές συμβάσεις τους, εξέλιξη που επηρεάζει και τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Οι Βρετανικές αρχές αρχικά επικαλέστηκαν την οδηγία της ΟΕΒ του Γενάρη αλλά μετά την συμφωνία ΟΕΒ-συνδικάτων άρχισαν να επικαλούνται την Κυπριακή Δημοκρατία και το πάγωμα στις απολαβές των εργαζομένων στο δημόσιο τον Δεκέμβρη.

- Ώρα μηδέν για την ΑΤΑ με την ΟΕΒ να υλοποιεί την συνηθισμένη πλέον επιθετική της στρατηγική, τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών (τους μανδαρίνους του κράτους όπως ανέφερε ο Πρόεδρος) να ευθυγραμμίζονται και τα συνδικάτα να εκφράζουν ανησυχία και να μην συναινούν προς το παρόν. Σύμφωνα με τις διαρροές στον Φιλελεύθερο ο Σιαρλή κινείται σε 3 άξονες: ετήσια καταβολή της ΑΤΑ αντί εξάμηνη, εισαγωγή οροφής εισοδήματος που θα σημαίνει την πλήρη καταβολή του τιμαρίθμου γύρω στις 20-25 000 ετήσιες απολαβές και κλιμακωτή μείωση προς τα πάνω. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος απέρριψε τα σενάρια για διασύνδεση της ΑΤΑ με την παραγωγικότητα όπως και της αφαίρεσης από τον τιμαριθμικό δείκτη του ΦΠΑ που επιβάλλεται στα καπνικά είδη και στο αλκοόλ, που αρχικά είχαν τεθεί από τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΔΕΟΚ πάντως ανέφερε την περασμένη Πέμπτη ότι «οι εργοδότες ζητούν πλέον απροσχημάτιστα την πλήρη κατάργηση του θεσμού», αποδεικνύοντας τις προθέσεις και τις στοχεύσεις του δήθεν διαλόγου που προγραμματίζεται για την ΑΤΑ.

- Η ΠΟΑΣ, η άλλη μικρή συντεχνία που δεν καλείται στον κοινωνικό διάλογο δήλωσε ότι μελετά μέτρα αντίδρασης για τον αποκλεισμό της.

- Το είδαμε και αυτό - διαδήλωση εργοδοτών της οικοδομικής βιομηχανίας ενάντια στην τελευταία νομοθεσία για το ΦΠΑ που μείωσε τον χρόνο που μεσολαβούσε από την είσπραξη μέχρι την καταβολή του  ΦΠΑ.

- Ψηφίστηκε νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα επιβολής πλαφόν σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Τα συνδικάτα χαιρέτισαν την εξέλιξη, η επιτροπή ανταγωνισμού εξέφρασε τις επιφυλάξεις της.

- Η καθυστέρηση εξαγγελίας των μέτρων προκάλεσε την αντίδραση ΔΗΚΟ-ΔΗΣΥ που έμμεσα ζήτησαν την παραίτηση του Σιαρλή. Τον ανάλογο θόρυβο έκαναν ως συνήθως και ΕΥΡΟΚΟ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ενώ η ΕΔΕΚ ήταν πιο συγκρατημένη. Μετά και την συνέντευξη του Προέδρου που είπε ότι δεν θα επιβαρυνθούν άλλο οι εργαζόμενοι θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα είναι αυτά τα μέτρα αφού δεν φάνηκε ούτε το ενδεχόμενο συνεισφοράς του πλούτου, πέραν από αυτά ποίοι ήδη χρωστά ως φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και δεν το κράτος δεν καταφέρνει να μαζέψει.

Friday, June 1, 2012

Εκλογές μαντινάδα

Τα όνειρά σου μην τα λες γιατί μια μέρα κρύα
μπορεί και οι φροϊδιστές να 'ρθούν στην εξουσία.
Δέκα λογιώ οι παλικαριές οι εννιά να δραπετεύεις
και οι αγάπες δυο λογιώ στη μια καλογερεύεις.

Λοιπόν μεγάφωνα παντού όλο χαρτιά η Μπενάκη
μα δεν υπήρχε ούτε ψυχή και φύσηξε αεράκι
κι άρχισαν όλα να γυρνούν σαν στοιχειωμένο τσίρκο
ανοίγει μια καταπακτή και πέφτω πλάι στον Κίρκο.

Κοιτούσε σάμπως για ταξί του λέω καλησπέρα
αλλά εμείς και μόνο εμείς ξεμείναμε εδώ πέρα.
Αμέσως έγινε καπνός σαν μια δεκαετία
το σκάει νομίζοντας κι αυτός πως ήμουν συμμαχία.

Γινόταν ο κατακλυσμός το είπε και το δελτίο
και μπήκα σ' ένα ασανσέρ γιατί δεν είχε πλοίο.
Μαζί μου μπαίνουνε πολλοί πω-πω-πω ντουνιάς σχεδόν καμιά χιλιάδα
νομίζω κι ο Καραμανλής ωχ αμάν-αμάν μαζί με την Ελλάδα.

Το ασανσέρ αγκομαχά επίκρα την ζουλάρδα,
η Ελλάδα αρχίζει να γελά και γίνεται γελάδα
και μια φωνή με προφορά ωχ αμάν-αμάν απ' των Σερρών την Πρώτη,
ρωτάει άμα συμφωνώ ωχ αμάν-αμάν να γίνομαι Ευρώπη.

Μα κι αν ταΐζεις του απαντώ κακάο την γελάδα
δεν θα 'ναι πάλι πιθανόν ν' αρμέξεις σοκολάδα.
Και το κουβούκλιο κάνει μπαμ και μέσα απ' την αιθάλη
ανέβηκε ένας κουρνιαχτός που είχε διπλό κεφάλι.

Το ένα ήταν Θεσσαλός ωχ αμάν-αμάν στο σχήμα του Φλωράκη,
το παρα δίπλα Ανδρεϊκός ωχ αμάν-αμάν με γεια και το μπλουζάκι.
Τον λόγο τους αντανακλά σαν κάτοπτρο το πλήθος
και όπως άλλαζα βρακί μου βγήκε αυτός ο στίχος.

Μπορεί κανίβαλος ποτέ ωχ αμάν-αμάν να εκπροσωπήσει τάχα
όλους τους φίλους τους παλιούς ωχ αμάν-αμάν που έχει στη στομάχα;
Κι αμέσως χέρια με τραβούν γραμμή στο κυλικείο
αλλά ξυπνάω ευτυχώς στο κρίσιμο σημείο.

Ξυπνώ και βλέπω την ψυχή που εδώ και δέκα χρόνια
ενώ τη λάτρεψα πολύ της είπα λάθος λόγια
κι αν σ' αγαπώ θα σου κλαυτώ που μες στην κοινωνία
της ευτυχίας σου ζητάς την επιπλοποιία.

Χωνεύεις δέντρο εξωτικό μην κάνεις την αθώα,
η ευτυχία τζιέρι μου είναι την για τα ζώα.
Λοιπόν για βάλε ένα παλτό και δως μου την βαλίτσα
για 'κεί που ανάβει την φουφού η ψωρο-Κωσταινίτσα.

Και να το ταίρι μου κι εγώ σαν τους πρωτοφευγάτους
στων εκλογών του '77 γυρίζαμε στους βάλτους.
Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κέρκυρα και Ιόνιο,
μες στην καρδιά σου άσε να μπουν και θα την κάνεις ψώνιο.

Μοιάζει να το 'πε το ΠΑΣΟΚ, ο Σολωμός ή ο Τσάτσος,
θα πω κι εγώ ένα σιγανό μη μας ακούσει μπάτσος.
Στα όνειρά μου σας καλώ και σας και την κυρά σας
κι ελπίζω να καλέσετε κι εμάς απ' τη μεριά σας.

Διονύσης Σαββόπουλος, 1977
Η ρεζέρβα