Friday, October 12, 2012

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

...Τα οικονομικά μέτρα που εισηγείται η Τρόικα αλλά και οι αντιπροτάσεις της κυβέρνησης, ενώ προκαλούν τον γνωστό και από την Ελλάδα φαύλο κύκλο της ύφεσης και της εσωτερικής υποτίμησης, δεν αγγίζουν διόλου τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας και δεν δημιουργούν αναπτυξιακή προοπτική. Μια κατεύθυνση την οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει η κυβέρνηση Χριστόφια στην ετοιμασία αντιπροτάσεων θα ήταν η αύξηση της φορολογίας στον πλούτο, στα ψηλά εισοδήματα και στα κέρδη των εταιριών. Τέτοια μέτρα όχι μόνο θα οδηγούσαν σε δικαιότερη ανακατανομή εισοδημάτων και πλούτου, αλλά θα είχαν λιγότερο υφεσιακές επιπτώσεις στην οικονομία, αφού η φορολόγηση των ψηλών εισοδημάτων και του πλούτου επιδρά ηπιότερα στην ιδιωτική κατανάλωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο των φορολογικών εσόδων στη Κύπρο( 41,0% του ΑΕΠ το 2011) υστερεί κατά πολύ του μέσου όρου της ευρωζώνης (45,3% το 2011). Ο ανώτατος συντελεστής φόρου εισοδήματος στη Κύπρο ήταν 38,5% το 2012 ενώ ό μέσος όρος στην ευρωζώνη ήταν 43.1%. Φυσικά, η πιο σημαντική διαφορά στους συντελεστές φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ε.Ε αφορά τον εταιρικό φόρο: 10% στη Κύπρο και 26,1% ο μέσος όρος στην ευρωζώνη. Ο εταιρικός φόρος στην Κύπρο για τις κυπριακές επιχειρήσεις πριν μια δεκαετία, το 2002, ήταν 28%, μειώθηκε σε 15% το 2003 και σε 10% το 2005. Το επιχείρημα είναι ότι η Κύπρος ακολουθεί πολιτική προσέλκυσης ξένων εταιριών («φορολογικός παράδεισος»). Φυσικά με αυτό το συντελεστή επωφελούνται όχι μόνο οι ξένες εταιρίες αλλά και οι κυπριακές εταιρίες. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 2008 τα έσοδα από το εταιρικό φόρο ήταν 823 εκ. ευρώ (με αύξηση του ΑΕΠ 3,4%), 640 εκ. ευρώ το 2009 (με μείωση του ΑΕΠ 1,5%), 660 εκ. ευρώ το 2010 (με αύξηση του ΑΕΠ 0,7%). Αύξηση του εταιρικού φόρου στο μέσο όρο της ευρωζώνης θα μπορούσε να αποφέρει στο δημόσιο σε περιόδους ανάπτυξης επιπλέον φορολογικά έσοδα περισσότερα από 1,2 δις ευρώ το χρόνο. Με αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5%, τα έσοδα από αυτόν θα ήταν το 2010, 825 εκ. ευρώ αντί 640 εκ. ευρώ.Το δημοσιονομικό πρόβλημα στη Κύπρο δεν εντοπίζεται στις ψηλές δημόσιες δαπάνες αλλά στα χαμηλά φορολογικά έσοδα, ιδίως όσον αφορά τα ψηλά εισοδήματα, τα κέρδη των εταιριών και το συσσωρευμένο πλούτο.

Η διατήρηση του εταιρικού φόρου στο 10% είναι σκανδαλώδης σε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι καλούνται να επωμιστούν το κύριο βάρος της κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σταδιακή αύξηση του εταιρικού φόρου δεν θα οδηγούσε σε μαζική φυγή των ξένων εταιριών, αφού η μετακίνηση μιας υπεράκτιας εταιρίας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και εμπεριέχει πολυεπίπεδο κόστος . Η παρασιτική εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από το ρόλο του φορολογικού παραδείσου πρέπει να επανεξεταστεί και να πάψει να αποτελεί μόνιμο εκβιασμό με άμεση επιρροή στη δομή των δημόσιων οικονομικών, αλλά και της πορείας της οικονομίας γενικότερα.
Η ΕΡΑΣ θεωρεί ότι τόσο οι προτάσεις της Τρόικας όσο και οι αντιπροτάσεις της κυβέρνησης είναι απαράδεκτες γιατί οδηγούν την οικονομία στην ύφεση και στην αύξηση της ανεργίας, την κοινωνία στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και το κυπριακό κράτος στην υποτέλεια και τη μείωση της δυνατότητάς μας ως πολίτες να καθορίζουμε τη μορφή των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων στην Κύπρο και την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης....

...Η κυβέρνηση Χριστόφια και το ΑΚΕΛ, καθώς και το συνδικαλιστικό κίνημα, θα έπρεπε να είναι σε θέση να ξεσκεπάσουν τις πραγματικές προθέσεις της αντιπολίτευσης και της εργοδοτικής πλευράς. Θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει σε μια ουσιαστικά εναλλακτική οικονομική πρόταση ενάντια στις εισηγήσεις της Τρόικας, κάτι που δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα, πράγμα που υπονομεύει την πειστικότητά τους...

...Μια άμεση αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12,5% και του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στον μέσο όρο της ευρωζώνης, δηλ. στο 43,1%, ψηλότερη φορολόγηση στην ακίνητη περιουσία, μείωση ή συγκράτηση της αύξησης των πραγματικά ψηλών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, π.χ. άνω των 3000 ευρώ, η πάταξη της φοροδιαφυγής, η αύξηση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και η μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 50% αρκούν για να αποδώσουν σχεδόν όσο όλα τα μέτρα των κυβερνητικών προτάσεων μαζί. Μια εναλλακτική πολιτική προϋποθέτει ρήξη με τα δόγματα του ευρωπαϊκού νεοφιλελευθερισμού, της κυπριακής εργοδοσίας και του κυπριακού πολιτικού κατεστημένου της Δεξιάς και όχι προσαρμογή σ’ αυτά λόγω της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση με τις δικές της προτάσεις...

ολόκληρο το κείμενο της ΕΡΑΣ δαμέ
http://erascy.blogspot.com/2012/10/blog-post_12.html

No comments: