Thursday, January 5, 2012

Σημειώσεις 6

Η φτώχεια, όταν αυτή σπάσει το φράγμα της λογοκρισίας (σε στυλ “δεν υπάρχουν φτωχοί στην Κύπρο μας”) και εμφανιστεί στη δημόσια σφαίρα, συνδέεται συνήθως με την αεργία, την ανεργία και την υποαπασχόληση. Τι να πει κάποιος όμως για τους επίσημα καταμετρημένους από τη Στατιστική Υπηρεσία το 2010, 41 394 πλήρως απασχολούμενους εργαζόμενους που λαμβάνουν καθαρό μηνιαίο μισθό κάτω από 800 ευρώ; Ποσό που βρίσκεται βέβαια κάτω από τον νομικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό, μια ρύθμιση που προφανώς δεν καλύπτει τουλάχιστον 14% των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ας δούμε λίγο αυτά τα 41 394 άτομα, τους εργαζόμενους φτωχούς που ίσως δεν είναι υπερβολή να ονομαστούν και σύγχρονοι σκλάβοι.
22 382 από τρίτες χώρες
11 316 Κύπριοι
7 696 Ευρωπαίοι
34 521 από τα οποία γυναίκες

Ας δούμε τώρα και τους λίγο πιο “τυχερούς” της βάσης της αγοράς εργασίας – αυτούς που αμοίβονται γύρω στο ύψος του κατώτατου μισθού, λαμβάνοντας δηλαδή μισθό κάθε μήνα 800 – 950 καθαρά.
28 871, ποσοστό γύρω στο 10% του πλήρους απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκ των οποίων οι 19 778 είναι γυναίκες.

Δεν θα σχολιάσω τους αριθμούς αυτούς που αφορούν τους μισθούς περίπου του ¼ των εργαζομένων της κανονικής αγοράς εργασίας. Απλά να υπενθυμίσω ότι εδώ τα νούμερα αναφέρονται μόνο στο εργατικό δυναμικό, και συγκεκριμένα τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους κατά το 2010. Όχι το σύνολο του πληθυσμού που περιλαμβάνει ανήλικους και συνταξιούχους. Δεν πρόκειται καν για το σύνολο του καταγραμμένου οικονομικά ενεργά πληθυσμού – δεν περιλαμβάνονται οι εργοδότες, ούτε όμως οι πολυπληθέστεροι αυτοτελώς εργαζόμενοι, εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης κλπ. Και δεν περιλαμβάνονται οι εισοδηματικά εξαρτώμενοι από άλλους: άνεργοι, φοιτητές, απλήρωτοι οικιακοί εργαζόμενοι, δεν περιλαμβάνονται οι αδήλωτοι εργαζόμενοι, η “μαύρη” αγορά εργασίας κλπ.

4 comments:

Anonymous said...

Καλή χρονια Γρηγόρη. Το ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να μιλούμε για φτωχούς εργαζόμενους τζαι να σπάσει το κυρίαρχο που είναι, οι φτωχοί να είναι μόνο άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι κλπ εν γεγονός τζαι σωστά το βάλλεις. Δεν ξέρω την πηγή της ανάλυσης, αλλά μάλλον εν ναν που την έρευνα εργατικού δυναμικού. Αν εν που τζιαμέ, έχει αδυναμίες, γιατί εν δειγματοληπτική τζαι κάμνουν μετά αναγωγή στο σύνολο του πληθυσμού, αλλά τζαι γιατί θεωρούν απασχολήσιμο άτομο που εργάστηκε έστω τζαι 1 ώρα. Που την άλλη όμως, οι αριθμοί των εςργαζομένων εν σαφώς μεγαλύτεροι. Αυτό τεκμιριώνεται που το γεγονός ότι περίπου 40,000 (κυρίως μετανάστες τζαι στην πλοιοψηφία γυναίκες) εργάζονται είτε ως οικοικοί εργαζόμενοι, είτε στην γεωργοκτηνοτροφία με μισθούς 450-600 ευρώ το μήνα. Δεν καλύπτονται που τον κατώτατο μισθό τζαι επιπλέον είναι συνδικαλιστικά απροστάτευτοι. Το πρόσχημα είναι ότι τους παρέχουν διαμονή τζαι διατροφή, άρα ο πραγματικός μισθός είναι πιο πάνω που τον κατώτατο. Λάθος λογική, εν την υιοθετώ απλά βάλλω το ως αναφορά για το τι συμβαίνει. Χ.

hecate said...

απ'όσο ξέρω, στην κύπρο εν υπάρχει καν ρύθμιση για κατώτατο μισθό... επίσης, η έρευνα είμαι σίουρη ότι εκτός που τες κατηγορίες που αναφέρεις, εν λαμβάνει επίσης υπόψη της τις γυναίκες (κατά κανόνα, γυναίκες) που εργάζονται στο σπίτι απλήρωτα ("οικιακά"). τζιαι τις γυναίκες (πάλε κατά κανόνα) που εργάζονται ως sex workers. ακόμα, εν ηξέρω αν, όπως επισημαίνει τζιαι η/ο Χ, συμπεριλαμβάνονται σε αυτή οι μετανάστριες/στες που εργάζονται με μισθό 280 ευρώ/ μήνα (όι, έννεν ούτε 450-600).

gregoris said...

καλή χρονιά Χ.

σαφέστατα υπάρχουν αδυναμίες στην έρευνα, ίσως όι μόνον μεθοδολογικές...

τζιαι σίουρα είναι γενικευμένη πρακτική η παροχή στέγης-διατροφής (χαμηλής ποιότητας αλλά ακριβά κοστολογημένη) έτσι ώστε να ανυψώνονται οι αριθμοί των αμοιβών.

ρύθμιση εκάτη υπάρχει. ο κατώτατος μισθός είναι αν θυμούμαι σωστά 890 ευρώ. αλλά πιάννει συγκεκριμένα επαγγέλματα μόνο. αλλά εννοείται παραβιάζεται ακόμα τζιαι τζιαμέ με διάφορους τρόπους, τυπικά τζιαι παράτυπα...στην απλήρωτη οικιακή εργασία (κατά κανόνα γυναικεία) αναφέρτηκα ότι λείπει.

οι sex workers απότι ξέρω δεν περιλαμβάνονται ως sex workers. είτε είναι στη "μαύρη αγορά" είτε καταμετρούνται ως άλλα επαγγέλματα. διόρθωσε με αν κάνω λάθος.

hecate said...

Γρηγόρη, υπάρχει ρύθμιση κατώτατου μισθού για συγκεκριμένα επαγγέλματα, ναι. Δεν υπάρχει όμως ρύθμιση κατώτατου μισθού as such. οι sex workers εν αόρατες/οι. στην κύπρο εν υπάρχει σχετική νομοθεσία, άρα έννεν ούτε νόμιμη ούτε παράνομη εργασία, εν "απλά" αόρατη...