Thursday, June 2, 2011

Επ' αόριστον παγκύπρια απεργία των εργαζομένων στην ΚΕΟ – πως θκιαβάζουμεν μέσα που τον αστικό τύπο

που χτεσινό άρθρο του Πολίτη
(τα υπογραμμισμένα δικά μου)
…...................
Στην αποδέσμευση (απόλυση δηλαδή) 75 υπαλλήλων ως πρώτη φάση (ακολουθούν τζιαι άλλες απολύσεις δηλαδή) του πλεονασμού, που εξήγγειλε με επιστολή της στο Υπουργείο Εργασίας στις 9 Φεβρουαρίου 2011, προχώρησε χθες η εταιρεία ΚΕΟ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΚΕΟ (τα διευθυντικά στελέχη της – εντολοδόχοι τζιαι διαχειριστές για λογαριασμό των μετόχων του συγκροτήματος εταιρειών, δηλαδή του καπιταλιστικού οργανισμού που λέγεται εκκλησία Κύπρου) αναφέρει πως η παρατεταμένη οικονομική κρίση (του κεφαλαίου) και το δυσμενές εμπορικό και παραγωγικό (;;;) περιβάλλον της αγοράς (δηλαδή η αποτυχία στη διανομή του εμπορεύματος) καθώς και οι όλο αυξανόμενες εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό, συνέτειναν στη μείωση του όγκου εργασιών της Εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ''η μείωση αυτή παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και είχε ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να διενεργεί σημαντικές ζημιές, όπως φαίνεται και μέσα από τους εξελεγμένους λογαριασμούς των τελευταίων ετών''. (όταν υπήρχαν κέρδη ήταν ούλλα καλά, τωρά που υπάρχουν ζημιές όμως να πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Τι σου είναι αυτό το επιχειρηματικό ρίσκο αα;)

''Στην προσπάθειά της να παραμείνει βιώσιμη οικονομική μονάδα, η Εταιρεία προβαίνει σε αριθμό ενεργειών ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητά της (ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων δηλαδή) και να μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό, τη μηχανοποίηση, τις αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης (δηλαδή την εντατικοποίηση της εργασίας), την αλλαγή στις αναγκαίες ειδικότητες των εργοδοτουμένων, την εναλλαξιμότητα του προσωπικού (έτσι ώστε να μπορούν κάποιοι που θα μείνουν να κάμνουν την δουλειά των άλλων που θα απολυθούν) και την κατάργηση τμημάτων (δηλαδή την μετάθεση της δουλειάς στους εργαζόμενους σε άλλα τμήματα)'', προστίθεται στην ανακοίνωση (της εργοδοσίας).

Προσθέτει ακόμα (η έχουσα εξουσία εργοδοσία) ότι ''αναπόφευκτα (αφού δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η εξουσία της) οι πιο πάνω ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των αναγκαίων εργοδοτουμένων''. (αφού μόνον η αναγκαία εργοδοσία μπορεί να αποφασίζει για την αναγκαιότητα ή μη των άλλων)

Η εταιρεία δηλώνει ότι θα τηρήσει όλες τις πρόνοιες του νόμου (ε γιατί παζαρεύκει φιλικόν διακανονισμό τότε αα;) και θα παραχωρήσει στους υπαλλήλους όλα τα δικαιώματά τους που πηγάζουν τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τη συλλογική σύμβαση που διέπει τις σχέσεις εργοδότησης μεταξύ της Εταιρείας και των υπαλλήλων της.

''Παρά τις προσπάθειές μας'', γράφει η ανακοίνωση, ''για φιλική διευθέτηση του θέματος της αποχώρησης των υπαλλήλων, οι συντεχνίες αγνοώντας το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την άσχημη οικονομική θέση της Εταιρείας, παρέμειναν στις παράλογες τοποθετήσεις για υπέρογκες αποζημιώσεις, πέραν των απαιτήσεων του νόμου (η εταιρεία δηλαδή ξέρει εκ των προτέρων την ερμηνεία τζιαι της λογικής τζιαι του νόμου;) και της συλλογικής σύμβασης, οι οποίες είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν. Η πρότασή μας για χαριστική πληρωμή ενός σημαντικού ποσού ως φιλοδωρήματος δεν έγινε αποδεκτή''. (μα άδε ρε τους αχάριστους εν δέχουνται τα τιπς)

Εκφράζει τη ''λύπη'' της διότι οι συντεχνίες των εργαζομένων έχουν εξωθήσει και παροτρύνει τους υπαλλήλους σε απεργιακά μέτρα (ναι ρε γιατί εν αναρχοσυνδικαλισμό που έχουμεν στην Κύπρο τζιαι άλλην έννοια εν έχουν τα συνδικάτα που το να κάμνουν απεργίες για να φέρουν την επανάσταση) τα οποία δεν μπορούν παρά να βλάψουν περισσότερο την ήδη λαβωμένη βιομηχανία (δηλαδή τα συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου), για να προσθέσει ότι ''δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν την πραγματικότητα της κρίσης που μαστίζει την οικονομία μας (ακριβώς: σας) και ειδικότερα τον τομέα της ντόπιας βιομηχανίας (πάλε σας) και δεν αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες για διασφάλιση της επιβίωσης των παραγωγικών μονάδων του τόπου''. (δηλαδή σκάστε τζιαι αποδεχτείτε τι σας λαλούμεν αλλιώς θα καταστραφεί η παραγωγή του τόπου)

Καλεί τις συντεχνίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους έναντι της πλειοψηφίας των μελών τους, να αποδεχτούν τις δυσάρεστες πραγματικότητες (να τες χωνέψουν τζιαι να βρίξουν) και να συμπαρασταθούν στην εταιρεία για να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει (να συνάξουν δηλαδή τους εργαζόμενους τζιαι να τους βάλουν να ξανασσιύψουν την κκελλέ).

Επιπλέον, καλεί τους υπαλλήλους να επανέλθουν στις θέσεις εργασίας τους άμεσα και να δείξουν έμπρακτα το σεβασμό που απαιτείται προς αυτόν τον οργανισμό (δηλαδή την εξουσία της εργοδοσίας) που για δεκαετίες προσέφερε (δηλαδή εκμεταλλεύτηκε την) εργασία σε (από) χιλιάδες ανθρώπους και στήριξε τις προσπάθειες τους να ζήσουν την οικογένεια τους και να σπουδάσουν τα παιδιά τους (πραγματοποιώντας εκατομμύρια κέρδη και τεράστια περιουσία).
Καταδικάζει την απεργία το ΚΕΒΕ (λες τζιαι υπήρχε περίπτωση να μην την καταδικάσει...)
Επίσης, το ΚΕΒΕ (το οποίον εν έμμεσα εμπλεκόμενο εργοδοτικό σώμα τζιαι για αυτόν παίζει συμπληρωματικό ρόλο στην ομοσπονδία εργοδοτών ΟΕΒ που εν άμεσα εμπλεκόμενη) καταδικάζει την απόφαση των Συντεχνιών των υπαλλήλων της εταιρείας ΚΕΟ να κατέλθουν από σήμερα σε απεργία αορίστου διαρκείας.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ αναφέρει ότι ''σε μια περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει σοβαρά τον κύκλο εργασιών της εταιρείας οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μη αποδεχόμενες τις νόμιμες αποζημιώσεις που έχει παραχωρήσει η εταιρεία επιμένουν να ζητούν υπέρογκες χαριστικές πληρωμές (νόμιμες αποζημιώσεις προσφέρει η εργοδοσία, υπέρογκες τζιαι χαριστικές ζητούν οι εργαζόμενοι ώστε; - η μεσολάβηση του υπουργείου εργασίας που επρότεινε τα μισά λεφτά της συμφωνίας του πλεονασμού για τες προηγούμενες απολύσεις του 2006 ήταν τζιαι τζείνη υπέρογκη τζιαι χαριστική τζιαι μη νόμιμη να υποθέσουμεν έννεν; είπαμεν οι νόμοι του αστικού κράτους εξυπηρετούν την αστική τάξη, όι όμως ότι πει η αστική τάξη εν νόμος. Νάκκον μούσιν κοπέλλια!), οι οποίες αν ικανοποιηθούν η εταιρεία θα παύση να λειτουργεί θυματοποιώντας τις 400 θέσεις εργασίας των εργαζομένων που θα παραμείνουν''. (η κλασσική απειλή της χρεωκοπίας)

Το ΚΕΒΕ καλεί τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να άρουν αμέσως τα απεργιακά μέτρα καθότι στην αντίθετη περίπτωση αυτά θα επιφέρουν καίριο πλήγμα στην εταιρεία και στις θέσεις εργασίας των 400 εργαζομένων (η δεύτερη κλασσική απειλή ότι αν συνεχίσει η ανυπακοή θα απολύσουν τζιαι άλλους).
Πολίτης
01/06/2011 - 13:1110 comments:

Anonymous said...

an hksereis, h keo en dhmosia etairia? poso pososto eshei h ekklhsia?

Aceras Anthropophorum said...

Πολλά εύστοχον στόλισμαν του αρχικού (αντι) κειμένου

gregoris said...

ανώυνμε ναι
εν δημόσια εταιρεία η οποία όμως ελέγχεται άμεσα κατ' ευθείαν (22.9% αρχιεπισκοπή) τζιαι έμμεσα μέσω άλλων ελεγχόμενων εταιρειών (26.5% ΕΜΕ τζιαι 13.4 % Ελληνική Τράπεζα) που την εκκλησιά.
ασέρα, το φιλτράρισμα του αστικού τύπου εν αναγακίον για την ταξική επιβίωση μας πλέον...

O idios anonymos said...

An je en polloskampazw pou oikonomika themata, tha elega oti an einai dhmosia h etairia tote einai dhmosia jai ta biblia me ta stoixeia gia kerdi jai eksoda, jai mporei na diapistwthei poson alithefkoun oi isxyrismoi ths ergodosias, opws oti kindyneukoun na pattisoun an en apolisoun tous ypallhlous, jai na fanei akribws poso kerdos fkalloun. Isws kapoioi ergazomenoi ekei h emplekomenoi syndikalistes na kseroun kati parapanw.

Pantws to thema opws parousiazete sto artho en epeksiga thn katastash epeidi en mila gia noumera, oi apozimiosis jai ta 'filodorimata'aspoume posa enei? Oi ypallhloi posa zhtoun?

Oso afora to shmeio pou grafeis gia thn ermhneia tou nomou, pale en katalabw giauto h aporia mou en oi nomoi toutoi ennen ksekatharoi, theloun jai ermhneia jai diapragmateush se dikastirio diladi?

gregoris said...

υποθέτω ναι ότι τα λογιστικά βιβλία εν δημόσια.
(το τι γράφουν τζιαι τι εν γράφουν, το πως ερμηνεύκετε τι γράφουν τζιαι τι εν γράφουν εν άλλο θέμα).

τα συνδικάτα εν τζιαι αμφισβητούν τουλάχιστον εξ 'όσων ξέρω ότι η εταιρεία έσιει ζημιά τα τελευταία χρόνια. μπορεί να αμφισβητούν το μέγεθος, τον τρόπον υπολογισμού κλπ.

αλλά εν άλλο το ζήτημα που θέτω δαμέ. υποτίθεται ότι στον καπιταλισμό υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο του εργοδότη - ο οποίος καρπώνεται τα κέρδη τζιαι υφίσταται τες ζημιές. όταν πραγματοποιούνται κέρδη εν τζιαι επωφελούνται οι εργαζόμενοι, αλλά οι μέτοχοι. σήμερα που υπάρχουν ζημιές γίνεται προσπάθεια να μετατεθούν στους εργαζόμενους.

για την νομοθεσία τωρά. καμιά νομοθεσία έννεν ξεκάθαρη. ούλλες οι νομοθεσίες εν πολύπλοκες με πολλές πρόνοιες, παράθυρα τζιαι εξαιρέσεις. για αυτόν κάμνουν κουμάντο τζιαι την πάζα τους οι δικηγόροι - οι ειδικοί της ερμηνείας των νόμων. τελικός ερμηνευτής βέβαια εν πάντα το δικαστήριο.

αλλά στην προκειμένη περίπτωση του πλεονασμού, συνήθως τούτον καθορίζεται εξωδικαστικά με διαπραγματεύσεις στα πλαίσια βέβαια του περι τερματισμού απασχόλησης νόμου.

σύμφωνα με συνδικαλιστική πηγή
.............................
Η επ΄αόριστο απεργία γίνεται για 3 λόγους:

1. Αμφισβητούμε τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού.

2. Απαίτηση για παραχώρηση σημαντικών επιπρόσθετων αποζημιώσεων για όσους τελικά θα αποχωρήσουν.

3. Ετσιθελική συμπεριφορά εταιρείας.

Η εταιρεία επιμένει σε απόλυση 150 υπαλλήλων. Αρνείται συζήτηση ξεχωριστά κάθε περίπτωσης, αρνείται την παραχώρηση επιπρόσθετων αποζημιώσεων και αρνείται επίσης τον εθελοντικό πλεονασμό στην βάση σχεδίου. (υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι που λόγω ηλικίας και υπηρεσίας θα ήθελαν να αποχωρήσου εθελοντικά)

Που στεκόμαστε σήμερα: Αμφισβητούμε τους αριθμούς του πλεονάζοντος προσωπικού ( η εταιρεία ήδη από 150 μείωσε στους 73) χωρίς να είναι βέβαια αποδεκτό και επιμένουμε σε σημαντικές αποζημιώσεις (βολιδοσκοπηθήκαμε να δώσει η εταιρεία 2.5 εκ. ευρώ αλλά το απορρίπτουμε, θέλουμε θεσμοθετημένη αποζημίωση π.χ 1 μήνα για κάθε χρόνο υπηρεσίας) και άμεση απόσυρση των 73 απολύσεων.

.......................
σημείωση - τα 2.5 εκατομύρια που λαλεί πάνω εν η πρόταση της μεσολαβιτικής υπηρεσίας του κράτους την οποίαν απόρριψεν τα πρώτη η εργοδοσία...

Anonymous said...

Γρηγόρη πολλά έυστοχη η ανάγνωση του αστικού τύπου. Για τα ερωτήματα του ανώνυμου φίλου, παρόλο που απάντησε ο Γρηγόρης να προσθέσω λλία στοιχεία. Καταρχή οι εργαζόμενοι δεν εν μέτοχοι. Όταν πραγματοποιούνταν υπερκέρδη δεν τα εμοιράζαν στους υπαλλήλους. Αν σήμερα έχει ζημιές γιατί να τες φορτωθούν μόνο οι υπάλληλοι. Για τις αποζημειώσεις ο νόμος εν καθαρός, αν κριθούν πλεονάζοντες θα αποζημειωθούν με βάση συγκεκριμένη φόρμουλα που προβλέπει ο περί τερματισμού απασχόλησης Νόμος. Τούτη όμως την αποζημείωση εν τζαι η εταιρεία που θα την πληρώσει αλλά το Ταμείο Πλεονασμού που υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Τζείνο που εν απαίτηση είναι να βάλει τζαι η ΚΕΟ βαθκειά το σιέρι της (εξάλλου τα ράσα έχουν μεγάλες πούτζιες :))τζαι να τους επιστρέψει ένα μέρος που τα υπερκέρδη που έκαμνε πας την ράσιη τους. Δαμέ γίνετε τζαι γκαιμπελική προσπάθεια που την εταιρεία να θολώσει τα νερά. Λαλεί ας πούμε ότι εν να πκιάν πλεονάζον τόσα ευρώ...εν πκιάν ταμείο προνοίας τόσα (που εν δικά τους λεφτά) εν να πληρωθούν τα δικαιώματα τους (γενναιοδωρία ααα) άρα εν αχάριστοι...Πουπανοπρίτζι ο εκβιασμός ότι κινδυνεύουν οι θέσεις για όσους μείνουν. Εν πρέπει να περάσει τζαι δεν θα περάσει. Το μέτωπο εν πολλά καλό. Χ.

O idios anonymos said...

αλλά εν άλλο το ζήτημα που θέτω δαμέ. υποτίθεται ότι στον καπιταλισμό υπάρχει το επιχειρηματικό ρίσκο του εργοδότη - ο οποίος καρπώνεται τα κέρδη τζιαι υφίσταται τες ζημιές. όταν πραγματοποιούνται κέρδη εν τζιαι επωφελούνται οι εργαζόμενοι, αλλά οι μέτοχοι. σήμερα που υπάρχουν ζημιές γίνεται προσπάθεια να μετατεθούν στους εργαζόμενους.

Αν σήμερα έχει ζημιές γιατί να τες φορτωθούν μόνο οι υπάλληλοι.

Ypothetw je oi metoxoi zhmiwnoun, logika aman h etaireia fkallei pio ligo kerdos tote meiwnete to pososto pou pernoun kathe xrono (ta merismata) - kai an zhmiwnei h KEO tote en pianoun katholou merismata - je episis xanei aksia h arxikh tous ependysh (oi metoxes ths KEO).

Ara, afou to plaiso mas einai h apergia je to pazari entos tou kapitalismou je oxi ton elegxo ths paragwghs apo to proletariato, h katarghsh ths idiwtikhw periousias k.o.k, to thema nomizw einai oi ypallhloi na mporoun na organwthoun me tethkio tropo wste na anaggasoun thn KEO na tous dwkei oso pio megali apozhmiwsh ginete.

Omws ti eirwnia an alithekfoun osa grafei o allos o Anonymos pws einai h kybernhsh pou en na ta plirwsei jai oi h KEO, inta anapodos kosmos.

Anonymous said...

Φίλε ανώνυμε εν εν η Κυβέρνηση που να τα πκιερώσει. Οι αποζημειώσεις πληρώνονται από το ταμείο πλεονασμού, το οποίο ναι μεν υπάγεται στο ΤΚΑ διοικητικά, αλλά σε αυτό το ταμείο εισφέρουν μόνο οι εργοδότες, 1.2% πάνω στον ακάθαρτο μισθό κάθε υπαλλήλου τους.Άρα στηρίζεται αποκλιστικά και μόνο σε εργοδοτικές εισφορές. Χ.

Anonymous said...

δεν ειναι ηττα του καπιταλισμου αυτη, αλλα η επιβεβαιωση των λουδιστων. Παντως αν οι εργατες θελουν ακομη λιγα χρονια ζωης, να διαλαθουν την γκιλοτινα της τεχνολογικης αναπτυξης για μερικες ακομη δεκαετιες, δεν πρεπει να απαιτουν την επαναπροσληψη του προσωπικου, αλλα να προσφερουν βιωσιμη καπιταλιστικη λυση, αφου αυτο ειναι το συστημα: η προταση μου ειναι να απολυθουν οι 10 πιο υψηλοβαθμοι μανατζερς και να προσληφθουν 5 να κανουν την ιδια δουλεια, τους οποιους θα προσλαβουν οι συνδικαλιστες. Κοσμος μπολικος, τωρα μεσα στην κριση κιολας, μανατζερς πολλοι, διαθεσιμοι και ντισποζαπολς..

Anonymous said...

ο τουρκοκυπριος γρηγορης δεν ησυχαζει.μισει καθε τι ελληνικο και χριστιανικο.φυσικομ εινα αφου ο προεδρος του ο κατοχικος δικτατορας εκατσε τζαι απολυσε δεκαδες χιλιαδες λαου με προσχημα την κριση για να δερει αλλοδαπους εγκληματιες.μετα εκατσε τζε επλασε οτι ταχα η εκκλησια της κυπρου δεν φορολογειτε.οτι δηθεν η εκκλησια της κυπρου δηλαδη ο λαος χρωστα εκατονταδες εκατοομυρια.για αυτους που χρωστουν τα εκατονταδες εκατομμυρια δεν μας ειπατε τιποτε!αχορταγοι καπιταλιστες!ουτε κουβεντα.μοανχα σας νοιαζει πως θα εκδιωξετε τον ελληνισμο απο το νησι και αν φερετε τα ετοιμοθανατα αδερφια σας.υπομονη ομως το 2013 η κυπρος ελευθερωνετε απο τους τρεις ζυγους της.και εξυπνακια πως εγω του 22 στα εκατο ελεγχω επιχειρηση κατευθειαν.το ξερουμε η εδον σας κανει πλυση εγκεφαλου.το βλεπουμε εξαλλου δηλωνετε αλλοδαποι απογονοι αραβων τουρκων ιταλων γερμανων κλπ.αρα δεν εχετε θεση στην πατριδα μουα αλλοδαπα σκυλια.ουστ καπιταλιστες,ολη η κυπρος ψαχνει δουλεια.και οι ξενοι τρωνε με χρυσα κουταλια