Tuesday, March 14, 2017

Λύσην τωρά!
Λύσην τωρά!

1. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένηες, Μαρωνίτες, ξένοι τζ̆αι ντόπιοι, που κατοικούμεν τζ̆αι αγαπούμεν τούτον τον τόπον, δηλώννουμεν ότι δεν θέλουμεν να ενωθεί με κανέναν κράτος, ούτε να μείνει μοιρασμένος. Καλούμεν τα ελληνοκυπριακά τζ̆αι τουρκοκυπριακά πολιτικά κόμματα που στηρίζουν την λύση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να το κάμουν γνωστόν τζ̆αι ξεκάθαρον προς τους ξένους τζ̆αι προς τους Κυπραίους ούλλους, ότι τούτον εν η πεποίθηση αλλά τζ̆αι ο στρατηγικός στόχος της πλειοψηφίας του λαού. Είναι η κυριόττερη σύγκλιση για την ασφάλειαν που χρειαζούμαστιν σήμμερα για να ξεπεραστεί το αδιέξοδον, να γνωρίζει τζ̆αι να εμπιστεύεται η μια κοινότητα τους πραγματικούς στόχους της άλλης. Καλούμεν τες πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν την προσπάθειαν των ηγετών για λύσην, δείχνοντας τους έμπρακτα το πολιτικόν υπόβαθρον πάνω στο οποίον θα χτιστεί η ομοσπονδία.

2. Εμάς που υπογράφουμεν την δήλωσην τούτην, δεν επηρεάζεται η σκέψη μας που γόητρα παλιών πολέμων. Δρούμεν μαζίν ορθολογικά για την ειρήνην τζ̆αι το κοινόν μας μέλλον. Καλούμεν τους ηγέτες να απελευθερωθούν που τα όποια γόητρα τζ̆αι να επικεντρωθούν στην δουλειάν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλούμεν τους να σταματήσουν να σπαταλούν ενέργειαν να ρίξει ο ένας τον άλλον που το γόητρον του τζ̆αι να χάννουν τον χρόνον ποιού εν τα φταισίματα, Ο κόσμος χρειάζεται να του δείξουν στην πράξην πως θα λειτουργήσει αρμονικά η αυριανή μας ομοσπονδία.

3. Εμείς μελετούμεν τα γεγονότα για να δημιουργήσουμεν άποψην για το παρελθόν τζ̆αι να εμπνευστούμεν για έναν όμορφον τζ̆αι ειρηνικόν μέλλον. Οι ηγέτες να καλέσουν τους θεσμούς παιδείας των θκυ̮ο κοινοτήτων  να δηλώσουν ότι εν προσηλωμένοι σε μιαν εκπαίδευσην που σέβεται την ιστορίαν σαν επιστήμην τζ̆αι όχι πολιτικόν εργαλείον,  τζ̆αι που σέβεται τους μαθητές σαν αθρώπους ελεύθερους, να έχουν δικήν τους κρίσην για τα γενονότα.

4. Καλούμεν τα κόμματα που λαλούν ότι θέλουν λύσην να δηλώσουν ότι απέχουν που οποιανδήποτε προεκλογικήν δραστηριότηταν μέχρι τζ̆αι 4 μήνες πριν τες εκλογές για να δώσουν χώρον τζ̆αι χρόνον στους ηγέτες να καταλήξει η τρέχουσα προσπάθεια τους, ή να προχωρήσει σε σημείον μη επιστροφής, έτσι που να την συνεχίσει όποιος τζ̆αι να εκλεγεί αν δεν προλάβουν. Καλούμεν τους ηγέτες να προσηλωθούν πάνω στα σημαντικά προβλήματα για να έχουμεν σύντομα τες τελικές συγκλίσεις που θα ορίσουν την λύσην. Επιθυμούμεν οι επόμενες εκλογές να είναι ομοσπονδιακές τζ̆αι να ψηφίσουμεν ούλλοι οι Κυπραίοι τους άρχοντες πον να εφαρμόσουν την λύσην τζ̆αι θα θεμελιώσουν την ομοσπονδιακήν ειρήνην στον τόπον.

5. Προσκαλούμεν τα κόμματα, τες οργανώσεις, την κοινωνίαν των πολιτών να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης του λαού. Όπως φτάννουμεν στα δύσκολα με το θέμαν της ασφάλειας, να οργανωθούν δικοινοτικές συγκεντρώσεις όπου ΤΚ πολιτικοί της λύσης να εκθέσουν στο ελληνοκυπριακόν ακροατήριον την αντίληψην τους για την ασφάλειαν τζ̆αι  ΕΚ πολιτικοί της λύσης, να εξηγήσουν σε τουρκοκυπριακά ακροατήρια τους φόβους των ΕΚ για την ασφάλειαν. Καλούμεν πρωτοποριακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πολιτιστικές οργανώσεις, συνδέσμους καλιτεχνών, επαγγελματιών, να τολμήσουν να κάμουν το βήμαν για την πιο ειρηνικήν ένωσην, δημιουργώντας δικοινοτικές ομοσπονδίες, διόντας στες οργανώσεις τζ̆αινούρκαν δυνάμικήν απευθυνόμενοι σε ούλλους τους Κυπραίους.Απαιτούμενλύσηντωρά
6. Η σημμερινή κρίση δείχνει ότι τα αδιέξοδα μας στην Κύπρον δεν μπορούν να ξεπεραστούν ούτε με επιβολήν της άποψης μιας αριθμητικής πλειοψηφίας που μιαν κοινότηταν πας την άλλην, ούτε με το βέτο μιας μειοψηφίας που μπλοκκάρει, ούτε με την προσφυγήν στην βίαν από τρίτα κράτη που διαθέτουν στρατιωτικήν ισχύν, ούτε με τον αποκλεισμόν ή με αποχώρησην της μιας κοινότητας που τες πολιτικές αποφάσεις. Καλούμεν τους ηγέτες να γινούν πιο σοφοί τζ̆αι πολιτικά πιο δυνατοί που τα διδάγματα της κρίσης. για να έβρουν την πολιτικήνβούλησην μιας τελευταίας σύγκλισης για την ασφάλειαν τζ̆αι την διακυβέρνησην αποκλείοντας ότι φοβίζει τους αθρώπους που θα ψηφίσουν την μέλλουσανσυμφωνίαν.

Tuesday, February 14, 2017

Στιγμιότυπα της διχοτόμησης

Σήμερα, όταν μπήκα να κάνω μάθημα, βρήκα πάλι φυλλάδια απλωμένα σε όλες τις θέσεις του αμφιθέατρου: για τον «προαιώνιο πόθο του Κυπριακού λαού», τη «μάνα Ελλάδα», τον έφηβο ήρωα «που αναφώνησε ‘ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΗ’», «ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής αντεθνικής και αντιδημοκρατικής λύσης», ενάντια «στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που μόνο την Τουρκία ικανοποιεί».

Καθώς το γράφω αυτό, θυμήθηκα στιγμιότυπα από αναφορές φοιτητών μου τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια συζητήσεων για την κυπριακή ιστορία. Μεταξύ πολλών άλλων, άκουσα ότι οι Τουρκοκύπριοι ήρθαν μετά την εισβολή του 1974 και άρα θα πρέπει να φύγουν με τον τουρκικό στρατό, ότι οι αγνοούμενοι είναι μόνο Ελληνοκύπριοι, ότι η Κύπρος είναι ελληνική, ότι οι Τούρκοι είναι βάρβαροι και ότι οι Έλληνες της Κύπρου υπήρξαν μόνο θύματα. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ήταν όταν ένας φοιτητής διαμαρτυρήθηκε, γιατί μέσα στη βιβλιογραφία που τους έδωσα υπήρχε και ένα κείμενο γραμμένο από κάποιον με τούρκικο όνομα. «Εγώ Τούρκους εν θκιαβάζω» φώναξε και δεν βρέθηκε έστω ένας από το μεγάλο ακροατήριο φοιτητών να πει κάτι. Μόνο μετά από λίγα λεπτά, όταν του απάντησα από την έδρα, είδα μερικά κεφάλια να γνέφουν το κεφάλι συμφωνώντας όταν είπα ότι είναι ρατσιστικό να κρίνει κάποιος την άποψη άλλου πριν την διαβάσει, μόνο και μόνο από την εθνοτική του καταγωγή.

Λέμε συχνά για την αναποτελεσματικότητα του κυβερνητικού μηχανισμού. Ίσως να ισχύει γενικά. Αλλά για το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί παρά να λεχθεί ότι υπήρξε αποτελεσματικότατο στο έργο της γαλούχησης της νεολαίας στα «εθνικά ιδεώδη»…

Friday, February 10, 2017

Απολείπειν ο θεός Aντώνιον

Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτ’, ακουσθεί
αόρατος θίασος να περνά
με μουσικές εξαίσιες, με φωνές—
την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου
που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου
που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανωφέλετα θρηνήσεις.


Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει.
Προ πάντων να μη γελασθείς, μην πεις πως ήταν
ένα όνειρο, πως απατήθηκεν η ακοή σου·
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς.


Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,
κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,


ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου,
κι αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που χάνεις. 

Saturday, January 21, 2017

Ομοσπονδιακή επανένωση τώρα

«ένας άνθρωπος, μία ψήφος»: το πρόταγμα όσων θέλουν να διατηρήσουν το προνόμιό τους να μονοπωλούν το αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο τζαι να επιβάλλουνται πάνω στες μειοψηφίες.
Η εκ περιτροπής προεδρία με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο διαφυλάσσει την πολιτική ισότητα, επιτρέπει τη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων τζαι επομένως αποκλείει τους εθνικιστές τζαι των δύο κοινοτήτων που την εξουσία. Ε, ίντα που άλλο θέλουμε; :)

Monday, January 16, 2017

Το κυπριακό σε 2 εικόνες


a concise political image of the Cyprus problem accounting for the basic coordinates in which both domestic and international dynamics unfold, interact and develop...

διαδήλωση έξω από το προεδρικό 12/1/2017, ενάντια σε συμφωνία ειρήνευσης και επανένωσης της Κύπρου παράλληλα με διαδηλώσεις σε πόλεις της Ελλάδας

Friday, January 13, 2017

Πάτος: η ολοκλήρωση μιας αριστερο-εθνικής πορείας

σελίδα Αγκάρα στο facebook 13/1/2017

"Εν συνεχεία με το προηγούμενο σχόλιο, ο Εντογάν συνεχίζει να εκστομίζει απειλές για παραμονή Τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο για πάντα. Στο μεταξύ αντί να ακούμε τι σημαίνουν αυτές οι απειλές από στελέχη της Αριστεράς, το μόνο που ακούμε είναι στην καλύτερη περίπτωση να σιωπήσουμε και να κάνουμε υπομονή, στην χειρότερη να χλευάζουν τα ερωτήματα. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι ήδη συμβιβασμένοι με την κατάσταση είναι κάτι που έχουν όλοι ξεπεράσει. Η εστίαση σε κατηγορίες προς Ελλάδα μεριά αφήνουν πίσω το τι κάνει η Τουρκία όπως επίσης και το πιο σημαντικό, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της εδώ αστικής τάξης.
Πράγματι οι ευθύνες είναι βαριές και ιστορικές, αν νομίζουν κάποιοι πως με το να συναγελάζονται στις Αμερικανικές πρεσβείες ή και να κάνουν πλάτες στα συμφέροντα θα καταφέρουν να κρατήσουν ενότητα στο κόμμα τους και θα κρατήσουν (ή κτίσουν) πολιτικές καριέρες, μάλλον δεν βλέπουν πέρα απ' την μύτη τους. Τα περί ειρήνης και δημοκρατίας ούτε επικοινωνιακά δεν μπορούν να σταθούν εκτός του κύκλου των Ιεχωβάδων. Το κυνήγι μαγισσών, εντός και εκτός, είναι πολύ απλά κοντόφθαλμη μικροπολιτική που ενδέχεται να γυρίσει μπούμεραγκ."

13/1/2017
Σήμερα είναι η μέρα που η ιστοσελίδα Αγκάρρα έκανε το τελευταίο βήμα της εθνοκεντρικής πορείας στην οποία βαδίζει εδώ και πολλούς μήνες. Όχι επειδή συμμετέχει πλέον ενεργά και στρατευμένα στο παιχνίδι της ελληνο-τουρκικής όξυνσης που επιχειρείται από τις κυβερνήσεις των «δυο μητέρων πατρίδων» μέσα από δηλώσεις και ερμηνείες δηλώσεων που δυναμιτίζουν το κλίμα και υπονομεύουν την προοπτική ειρήνευσης. Αλλά επειδή εμμέσως πλην σαφώς κατηγόρησε την κυπριακή αριστερά ότι εξυπηρετεί τουρκικά και άλλα ξένα/αμερικάνικα συμφέροντα. Αυτό ξεπερνά πλέον τα όρια της άλλης αριστερής θέσης. Αυτό είναι ο πάτος του Φτωχόπουλου, του Καραμπελιά και του Ενδομήδεια Κύπρου. Και δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία αχαπαροσύνης. Ο καθένας όπου ετάχθει και με τις ευθύνες του πολιτικού του λόγου.

Wednesday, January 11, 2017

Εμείς πάντως γονατιστοί στον εθνικισμό και την διχοτόμηση δεν θα ζήσουμε

Εμείς πάντως γονατιστοί στον εθνικισμό και την διχοτόμηση δεν θα ζήσουμε. Στους φασίστες που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν όσους αγωνίζονται για την επανένωση της Κύπρου και στις δυο κοινότητες, μια μπορεί να είναι μόνο η απάντηση: Δεν φοβόμαστε. NO PASSARAN