Thursday, November 13, 2014

Πως η θάλασσα, οι ακτές και οι παραλίες μετατρέπονται σε «ακίνητη ιδιοκτησία», μέσω «διαταγμάτων ανάπτυξης», χωρίς «πολεοδομικές αιτήσεις» και με «υπουργικές αποφάσεις»

Σήμερα Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014, τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών τοποθετούνται επί του νομοσχεδίου "περί της Ακίνητης Ιδιοκτησίας", το οποίο προβλέπει την "αποξένωση" / παραχώρηση κρατικής γης μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χωρίς την έγκριση της Βουλής.
Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι το τρίτο επίμαχο νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών:
- Το πρώτο προβλέπει τη μετατροπή της θάλασσας σε «ακίνητη περιουσία», καθώς επίσης και την αδειοδότηση μίας πλειάδας «παράκτιων και θαλάσσιων αναπτύξεων» υψηλού περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού ρίσκου, μέσω «υπουργικών διαταγμάτων» και «χωρίς την υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων»·
- Το δεύτερο προβλέπει τη μείωση της απαιτούμενης απόστασης από 500 στα 100 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας για εκμίσθωση ή άλλη διάθεση παραθάλασσιας κρατικής δασικής γης. Αφού μειωθεί η απόσταση αυτή στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, η παραθαλάσσια κρατική δασική γη θα μπορεί να εκμισθωθεί ή διατεθεί «για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου»·
- Το τρίτο προβλέπει την εκμετάλλευση κρατικής γης, κατά τρόπο που η διάθεση της να γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την απλή ενημέρωση, χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση, της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Σήμερα το πρωί, λοιπόν, μέλη της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών πήγαν στη Βουλή και παρέδωσαν δύο δελτία τύπου και δύο υπομνήματα θέσεων σχετικά με τα πιο πάνω νομοσχέδια. Παράλληλα, παρέδωσαν τις πρώτες 4,000 περίπου υπογραφές στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και ζήτησαν την καταψήφιση του πρώτου από τα τρία νομοσχέδια που αναμένεται να οδηγηθεί στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014.
Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται μέχρι την οριστική καταψήφιση και των τριών νομοσχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Εδώ υπογράφουμε:
http://reclaimthesea.org/kypros-aktogrammi-psifisma/


Νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ένταξη της θάλασσας στον ορισμό του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» μεσκοπό τη διευκόλυνση αναπτυξιακών έργων, τόσο στην θάλασσα, αλλά και στον παράκτιο χώρο, έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται να συζητηθεί προσεχώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της Βουλής τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Το νομοσχέδιο εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι οποίες αποσκοπούν στην οικειοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινών (appropriation and privatization of the commons). Για άλλη μια φορά, τα επιχειρηματικά κέρδη και τα ιδιωτικά συμφέροντα μπαίνουν απροκάλυπτα πάνω από τα δικαιώματα των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με τίτλο ‘Νόμος που Τροποποιεί τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013’, ουσιαστικά αποσκοπεί στον κατακερματισμό του θαλάσσιου χώρου σε τεμάχια προς πώληση από το ίδιο το κράτος, με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση ιδιωτικών επενδύσεων. 
Μάθε περισσότερα για το νομοσχέδιο
Καταρχήν, η ερμηνεία του όρου «ακίνητη ιδιοκτησία» (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) διευρύνεται για να συμπεριλάβει τον θαλάσσιο χώρο, ο οποίος με έργα ή δραστηριότητες ή διευκολύνσεις συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ακίνητη ιδιοκτησία, όπως αυτή ορίζεται στη νομοθεσία.
Παράλληλα, με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ο όρος «ανάπτυξη» έρχεται να συμπεριλάβει μία σειρά από μεγάλες και υψηλού (περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού) ρίσκου αναπτύξεις στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον όπως: επίχωση της θάλασσας, κατασκευή λιμενικών έργων και μαρίνων, κατασκευή αποβάθρων ή κυματοθραυστών, κατασκευή αιολικών πάρκων και άλλων ενεργειακών υποδομών, εγκατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών αφαλάτωσης ή φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς καυσίμων, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και διευκολύνσεις για θαλάσσια αθλήματα και ψυχαγωγία.
Επιπλέον, ο βασικός νόμος τροποποιείται δίνοντας τη δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών να παραχωρεί άδεια για οποιαδήποτε ανάπτυξη ή κατηγορία ανάπτυξης που ορίζεται στο νομοσχέδιο μέσω ενός διατάγματος, το οποίο θα δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα ονομάζεται «Διάταγμα Αναπτύξεως». Και όλα αυτά χωρίς να απαιτείται καν η υποβολή αίτησης για έκδοση των απαραίτητων έως τώρα πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομική Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Με αυτό τον τρόπο, η συγκεκριμένη τροποποίηση δημιουργεί μια super-fast-track διαδικασία για αναπτύξεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, η οποία θα ακυρώνει την ανάγκη για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, πριν από την αδειοδότηση κάποιου έργου.
petition-clean
Σε μια εποχή που πλέον βιώνουμε καθημερινά την παραβίαση των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και την καταπάτηση των κοινωνικών κεκτημένων μας, η Πρωτοβουλία για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών καλεί όλες και όλους να πάρουν θέση έναντι του καταστροφικού, άδικου και σκανδαλώδους τροποποιητικού νομοσχεδίου, υπογράφοντας το ψήφισμα διαμαρτυρίας και δηλώνοντας ξεκάθαρα την εναντίωση τους σε κάθε προσπάθεια οικειοποίησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των κοινών φυσικών πόρων.
Πάρτε θέση – οι παραλίες, η ακτογραμμή και η θάλασσα δεν είναι προς πώληση, ανήκουν σε όλες/ους μας:
Προς:
  • Υπουργό Εσωτερικών
  • Πρόεδρο της Βουλής
  • Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
  • Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών
  • Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
  • Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος
Κάτω τα χέρια σας από τις παραλίες μας, την ακτογραμμή και τη θάλασσα:
Τα Κοινά Δεν Είναι Προς Πώληση!
!
Θεωρούμε ότι ο ‘Νόμος που Τροποποιεί τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 μέχρι 2013’ δημιουργεί μια super-fast-track διαδικασία για αναπτύξεις στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. Δηλώνουμε ξεκάθαρα την εναντίωση μας σε κάθε προσπάθεια οικειοποίησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των κοινών φυσικών πόρων και σας καλούμε να καταψηφίσετε αυτό το καταστροφικό, άδικο και αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο.
[η υπογραφή σου είναι εδώ]
Ακολουθήστε την εκστρατεία μας Facebook
http://reclaimthesea.org/kypros-aktogrammi-psifisma/

No comments: